Anasayfa / Ekonomi / ‘Hayvancılıkta en çok ithalat Milli Tarım Projesi ile yapıldı’

‘Hayvancılıkta en çok ithalat Milli Tarım Projesi ile yapıldı’

Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın haberine göre, şarbon vakalarının tartışıldığı bir dönemde hayvancılık sektörüyle ilgili hazırlanmış ‘şok bir rapor ortaya çıktı. Mehdi Eker’in Bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne atanan ve bu görevi üç yıl yürüten Mustafa Kayhan, son yıllarda ithalatla ve hastalıklarla gündeme gelmeye başlayan ülke hayvancılığı ile ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı. 52 sayfalık raporda, hayvancılık bütün yönleriyle ele alınırken, dünyadan da karşılaştırmalı örnekler verildi.

Yanlış politikaların Türkiye’yi hayvancılıkta ithalata bağımlı hale getirdiğine dikkat çekilen raporda, özellikle 2016 yılı sonrasında uygulanan politikalara işaret edildi. 2013 yılında Mehdi Eker’in bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne getirilen Kayhan, Faruk Çelik döneminde de bir süre bu görevini yürütmüş, 2016 yılında görevden alınmıştı.

Türkiye Hayvancılık Raporu’nda 2012 ve 2016 yılları arasında uygulanan politikalarla yerli üretimin teşvik edildiği ancak 2016 yılından sonra ise üretim odaklı politikalardan vazgeçilerek ‘ithalatı önceleyen’ tüketici odaklı politikaların hayata geçirildiğinin altı çizildi. Raporda, üretim odaklı politikalara tekrar geçilmemesi durumunda Türkiye’nin yakın bir zamanda süt tozunu bile ithal eder hale geleceği uyarısında bulundu.

Türkiye’yi hayvancılıkta ithalattan kurtarmanın çözüm yollarına da yer verilen raporda, hayvancılıkta özellikle 2016 sonrasında uygulanan politikalarla ilgili tespitler dikkat çekti.

2016 yılında yaşanan politika değişikliği ile Bakanlar Kurulu Kararı ile besilik dana ithalatındaki gümrük vergilerinin sıfırlanarak, Et ve Süt Kurumu’nun ithalatta tekel haline getirildiğine işaret edilen raporda, bu durum eleştirildi. Et ve Süt Kurumu’nun bir müdahale kurumundan ziyade ithalat ajansı durumuna getirildiğine vurgu yapılan raporda, “Günümüzde Et ve Süt Kurumu’nun bir müdahale kurumundan ziyade ithalat ajansı durumuna geldiğini, çoğu zaman piyasaların dengesini bozduğunu ve üretimi de olumsuz etkilemeye başladığın görmekteyiz. Son yılların üretim durumu ve süreç yönetimi ayrıntılı incelendiğinde durum daha açık olarak görülecektir” tespitinde bulunuldu.

AK Parti’li Bürokrat tarafından hazırlanan Türkiye Hayvancılık Raporu’nda, canlı hayvan ithalatının 2016 yılından sonra kolaylaştırıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “İthalatta aranan ‘içeriden hayvan bağlama ve sözleşmeli üretim yapma’ şartı kaldırıldı. İthalat şartnamesindeki hükümler kaldırılarak ithalat genişletilmiş ve kriz yıllarındaki miktardan daha fazla hayvan ve et ithal edilmiştir. Kesimlik, besilik ve et ithalatı olabildiğince artırılmıştır. İlk defa küçükbaş kesimlikler de ithal edilmeye başlanmıştır”

Öyle ki hastalıklı hayvanların dahi ithalatının kolaylaştırıldığına vurgu yapılan raporda, İhracatçı ülkelerde aranan şartlar esnetildiği için gelen bazı hayvanlarda sağlık sorunlarına rastlandı” tespiti yapıldı.

Canlı hayvan ve et ithalatına rağmen bunun fiyatlara olumlu bir yansımasının olmadığına işaret eden Mustafa Kayhan, ithalatın yerli üreticiye verdiği zararın yanında kamu maliyesinin de ciddi bir vergi gelirinden mahrum bırakıldığının altını çizdi. Raporda bu konudaki tespit dikkat çekti: “Fiyatlarda ithalatın psikolojik etkisi ile kısmı bir düşme olmuş, ancak amaçlanan canlı hayvan ucuzluğu sağlanamamıştır. Tekel olan KİT’ler daha önce özel sektöre hayvan getiren şirketleri yüklenici yapmış, sadece tedarik zincirine bir halka eklenmiştir. Bu arada kamu maliyesinin gümrük vergi gelirleri buharlaşmıştır”

Hasatdergisi.com

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Talk-Magnezyum Silikat Kullanım Alanları

Talk, gerek sahip olduğu üstün fiziksel özellikleri, gerekse kullanıldığı yerlerde sağladığı avantajlar sebebiyle endüstri de …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]