Anasayfa / Genel / Yargıtay ücret tartışmasına son noktayı koydu

Yargıtay ücret tartışmasına son noktayı koydu

Bir restoranda garson olarak çalışan genç, işten çıkarıldı. İş Mahkemesi ’nin yolunu tutan mağdur garson, iş sözleşmesinin sanık işveren kadar haklı bir sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek, ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını istek etti. Mahkemede ifade veren lokanta işletmecisi, davanın reddine karar verilmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Kararı davalı işletmeci temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu ’nda ‘ücretin ’; ‘bir kimseye bir meslek karşılığında patron ya da üçüncü kişiler göre sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak ’ tanımlandığına uyarı çekti.

İLGİLİ HABERYargıtay'ın iş hayatını ilgilendiren önemli kararlarıYargıtay’ın iş hayatını ilgilendiren önemli kararları

“ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI İŞVERENE AİTTİR”

Kararda; ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi mümkün olduğu gibi, ücreti ödeninceye değin meslek görme edimini yerine getirmekten kaçınması da mümkün olduğu hatırlatıldı. İşverenle tartışma içine girmek isteyen işçinin haklı nedene dayanarak meslek sözleşmesini feshetme hakkının da bulunduğunun vurgulandığı kararda şöyle denildi:

“Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda siklet taşımaz. Fakat, ücretin ödenmediğinden laf edilebilmesi için ödenti ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir. Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını içeren bir ödeme belgesi tatmin edici ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı olası değildir.”

Yargıtay, davacının talebinin yetkisiz ücret ödenmesine ilişkin olmasına rağmen; mahkemece son iki aylık ücretin ödenmemesine dair değerleme yapılması ve davacının talebi olmayan son iki aylık vergi alacağının kabulüne karar verilmesini yasaya aykırı buldu. Duruşma kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedildi. (İHA)

Hakkında

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]