Anasayfa / Genel / “Topluma değer yaratma ilkesini daima önemsiyoruz”

“Topluma değer yaratma ilkesini daima önemsiyoruz”

Recep Baştuğ / Garanti BBVA Genel Müdürü

Ülkemizdeki kişi ve kurum­lar olarak, Türkiye Cum­huriyeti’nin 100’üncü yaşına ta­nıklık etmenin sevincini ve gu­rurunu yaşıyoruz. 100’üncü yılı coşkuyla kutlarken gelecek yüz­yılı da yepyeni umutlarla kar­şılıyoruz. Bununla birlikte bü­yük bir sorumluluk taşıdığımı­zın da bilincindeyiz. Bizim gibi, Cumhuriyetin değerlerinden ve sunduğu imkânlardan güç ala­rak kurulan ve bugünlere gelen kurumların bu değerleri koru­mak ve geleceğe taşımak gibi çok önemli bir misyonu var. Garanti BBVA olarak hep bu bilinçle ha­reket ettik ve ülkemizin aydınlık geleceği için her daim topluma değer yaratma ilkesinden şaş­madık.

“Adımların adımlarımız” demeye devam edeceğiz

Bugüne kadar olduğu gibi bun­dan sonra da, ülkemizin ve sek­törümüzün önde gelen kurumla­rından biri olarak, Cumhuriyet’e karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz ve “Adımların adımlarımız” diye­rek Atatürk ilkelerinden aldığı­mız ilhamla geleceğin inşasına katkı sağlamak için azimle ça­lışacağız. Biz de Garanti BBVA çalışanlarının duygularını yan­sıtan, arkadaşlarımızın gönül­lü katılımıyla hayata geçirilmiş, manevi değeri yüksek bir eser­le Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bu kapsamda ‘Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fo­toğraflarla Mustafa Kemal Pa­şa’nın Cumhuriyet Yolu’ kitap ve sergi projesini hayata geçirdik.

KAGİDER ile birlikte ‘Cum­huriyet’in 100’üncü Yılı Kadın Girişimci Zirvesi’ni düzenledik. Türkiye’nin en çok sevilen kre­di kartı Bonus da Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel tasarımla sınırlı sayıda üretildi ve anı ola­rak saklamak isteyen müşteri­lerimize sunuldu. Kurucusu ve daimi destekçisi olduğumuz ÖRAV ve Salt da bir dizi etkinlik­le Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyor. Türkiye’nin sek­töründe en güçlü kurumların­dan biri olarak, 100’üncü yılın coşkusu ve gururunun yanında, ülkemiz ekonomisinin gelişme­si ve güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için çalışırken çağdaş Türkiye Cum­huriyeti’nin değerlerinden aldı­ğımız güçle, ikinci yüzyılda da ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacağız.

Hakkında

Diğer Haber

BASIN BÜLTENİ ATÖLYESİ ADANADA YAPILACAK

 2024’ün Üçüncü “Anadolu Panelleri” 10 Haziran da Adana da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]