Anasayfa / Genel / “Cumhuriyet, insanları bir arada tutan temel harçtır”

“Cumhuriyet, insanları bir arada tutan temel harçtır”

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

Eskişehir, tarihi 5 bin yıl önceye uzanan, birçok medeniyete, birçok uy­garlığa ev sahipliği yapmış ka­dim bir Anadolu şehridir. Os­manlı’nın kuruluşuna sahne ol­muş, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın en önemli muhabereleri Eskişe­hir ve çevresinde yaşanmıştır. İşgal ordularının İzmir’de de­nize dökülmesinin ilk ateşi, he­men yanı başımızdaki İnönü’de yakılmıştır. Cumhuriyet’in ila­nından sonra, birçoğu devlet eliyle yapılan büyük sanayi ku­ruluşları ve fabrikalar sayesin­de çabucak toparlanmış ve bu­günlere gelinmiştir. Bugünkü modern ve çağdaş Eskişehir’in temelleri daha o günlerde Mus­tafa Kemal Atatürk sayesinde atılmıştır.

Bugün geldiğimiz noktayı asla yeterli göremeyiz

100 yıllık Cumhuriyetimizin bugün bulunduğu noktayı asla yeterli göremeyiz. Çünkü dünya büyük bir kutuplaşmanın için­de. Gerek dinler arası gerginlik­ler ve savaşlar, gerekse gelir da­ğılımındaki adaletsizlik her za­man güçlü ve ayakta kalmamızı gerektiriyor. Bunun yegane şartı da, Atatürk’ün kurduğu Cumhu­riyeti ilelebet korumak ve kol­lamak, gelecek nesillere teslim etmektir.

Elbette Cumhuriyetimizi yal­nızca korumak ve kollamakla kalamayız. Aynı zamanda eği­tim, sağlık, istihdam açısından ilerletmemiz gerekiyor. Demok­rasimizi tüm kurumlarla birlik­te daha sağlam ve işler hale getir­meliyiz. Hukuk sistemimizi daha üst seviyelere yükseltmeli, gelir adaletini sağlamalı, vatandaşla­rımızı kutuplaştırmadan, ayrış­tırmadan bir arada yaşamaları­nı sağlamalıyız. Bu güzel ülke bi­zim, hepimizin. Hepimize yeter. İşte cumhuriyet, ülke insanlarını bir arada tutan en önemli harçtır.

Gençlerimiz emanete sahip çıkmak için çok çalışmalı

Birkaç şey de gençlerimize söylemek isterim. Cumhuriye­ti biz nasıl atalarımızdan, baba­larımızdan, analarımızdan dev­raldıysak, zamanı geldiğinde sizlere devredeceğiz. Sizlerin de en önemli vazifeniz alacağınız emaneti sizlerden sonraki nesil­lere ulaştırmak olmalıdır. Hem ülkemizin geleceği, hem de ken­di geleceğiniz için çok çalışma­lısınız. Kültür sanat faaliyetle­rini yakından takip etmelisiniz. Unutmayınız ki, bir ülkenin ge­lişmişlik seviyesi yalnızca eko­nomisinin büyüklüğüyle ölçül­mez. Aynı zamanda kültür ve sanat alanında yaptıkları ve sa­hip oldukları değerlerle ölçü­lür. Cumhuriyetimizin daha ni­ce yüzyıllarca dimdik ayakta ka­lacağına inancım tamdır. Tüm hemşerilerimin tüm Türk mille­tinin Cumhuriyet Bayramın en içten dileklerle kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bugü­ne kadar bu vatan için canlarını ve kanlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla selamlıyo­rum.

Hakkında

Diğer Haber

BASIN BÜLTENİ ATÖLYESİ ADANADA YAPILACAK

 2024’ün Üçüncü “Anadolu Panelleri” 10 Haziran da Adana da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]