Anasayfa / çevre / Tarım Sigortaları 2020 Yılı Uygulamaları Açıklandı

Tarım Sigortaları 2020 Yılı Uygulamaları Açıklandı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sisteminde amaç; doğal afet ve hastalıkların tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları kar amacı olmadan sigorta prensipleri çerçevesinde ve teknik esaslara dayalı olarak, sürdürebilir bir sistemle kısmi de olsa karşılamak, bu sayede üreticileri uzun vadede gelir istikrarına kavuşmalarını sağlamaktır.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmekte olup; 2020 yılı uygulamalarının yer aldığı ‘Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin’24/12/2019 tarih ve 1902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25/12/2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konu hakkında bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söylemiştir:

“Tarım Sigortaları 2020 Uygulamalarının yer aldığı ‘Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin’ Cumhurbaşkanı Kararı, geçtiğimiz Aralık ayında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu karar ile vurgulanan hususlar şunlardır;

Bitkisel ürünler için ‘dolu’ ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilmiştir.

Bu sayılan risklere ilave olarak ve isteğe bağlı olmak üzere;

* Açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü için don riski,

* Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,

* Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,

* Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

* Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar,

* İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukların da, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,

* Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,

* Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terörriskleri,

* Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,

* Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,

* Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri ile isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,

* Aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine ve Bakanlığımızın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme, yetiştiricilik ve özlük bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

Mevcut kapsama ilave olarak, 2020 yılında ilk defa;

* İsteğe bağlı olarak yağ gülünde ‘don’ riskinin verdiği zararlar,

* Su ürünleri hayat sigortasında isteğe bağlı olmak üzere “hırsızlık” riski,

* Devlet destekli bitkisel ürün sigortasında mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çam fıstığı ürünleri ile bitkisel ürün sigortası bünyesindeki ağaç-fidan sigortasında çay, çam fıstığı ve sumak ürünleri dolu paketine dâhil edilmiş; ayrıca, isteğe bağlı olarak sumak ürününde don riski, teminat kapsamına alınmıştır.

Devlet prim desteği; 1902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen riskler için tüm branşlarda, sigorta primi tutarının % 50’si oranında uygulanacaktır. Ayrıca;

* Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağ gülünde; verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği,

* İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında; sigorta prim tutarının % 60’ı oranında prim desteği verilecektir.

Tarım sigortası prim desteğinden yararlanacak üreticilerin; 5488 sayılı Tarım Kanununun 20. maddesi (d) bendi ve geçici 2. maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 13 üncü maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde, Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayıt sistemlerine kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için bu kaydını her yıl güncellemesi gerekmektedir.

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17. maddesinde belirtilen; ‘Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz.’ hükmü uygulanmaktadır.

Hakkında Serkan AĞAOĞLU

Diğer Haber

Son dakika…AK Parti’nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belli oldu!

Son dakika haberi... AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta yapılacak seçimle Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması bekleniyor. İşte Ak Parti'nin Grup yönetimi...

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]