Anasayfa / Ekonomi / SODYUM METABİSÜLFİT KULLANIM ALANLARI

SODYUM METABİSÜLFİT KULLANIM ALANLARI

Sodyum metabisülfit veya sodyum pirosülfit (IUPAC yazımı; Br. E. sodyum metabisülfit veya sodyum pirosülfit), Na2S2O5 kimyasal formülüne sahip inorganik bir bileşiktir.

Bu madde bazen disodyum metabisülfit olarak anılır.

 

Sodyum Metabisülfit dezenfektan, antioksidan ve koruyucu madde olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfit Hazırlanışı:

Sodyum disülfit, bir sodyum hidroksit çözeltisinin kükürt dioksit ile işlenmesiyle hazırlanabilir.

Ilık suda yürütüldüğünde, Na2SO3 başlangıçta sarı bir katı olarak çökelir.

Daha fazla SO2 ile katı, soğutma üzerine kristalleşen disülfiti vermek üzere çözünür.

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + Na2SO3 → Na2S2O5

bu da renksiz bir katı Na2S2O5 tortusu verir.

Sodyum metabisülfit sentezlemek için bir dizi yöntem mevcuttur.

Bunlardan biri Sodyum sülfit ve sodyum bisülfit çözeltisi kullanmaktır.

Bu çözeltiye Kükürt Dioksit eklenir.

Çözeltinin pH’ını korur.

Yukarıdaki çözeltiye NaOH eklenir.

Çözeltide iyonlar arasında aşağıda gösterildiği gibi bir denge vardır:

2HSO32- ⇌ S2O2-5 + H2O

Yukarıdaki çözeltiye NaOH eklendiğinde bisülfit iyonları ile serbest Na+ iyonları oluşur ve Sodyum metabisülfit elde edilir.

Döngü başına kristalizasyon sürecini geliştirir ve daha fazla Sodyum Metabisülfit verimi elde edilir.

Sodyum metabisülfit (SMBS), beyaz/kremsi suda çözünür bir kimyasaldır.

 

Kimyasal formülü, sodyum, kükürt ve oksijenden oluşan inorganik bir bileşik olan Na2S2O5’tir. Sodyum metabisülfit, gıda, tekstil, madencilik, atık su arıtma ve kağıt gibi birçok endüstride kullanılmaktadır.

Sodyum metabisülfit, hafif bir kükürt kokulu beyaz kristal veya toz katı olarak görünür.

Sodyum metabisülfit, solunduğunda toksiktir.

Sodyum metabisülfit Cildi ve dokuyu güçlü şekilde tahriş eder.

 

Sodyum metabisülfit Yanmaz, ancak yüksek sıcaklığa ısıtıldığında toksik oksit kükürt ve sodyum dumanları yaymak üzere bozunabilir.

Sodyum metabisülfit, suyla karıştırıldığında aşındırıcı bir asittir.

Sodyum metabisülfit, gıda koruyucu ve laboratuvar reaktifi olarak kullanılır.

Havaya ve neme maruz kaldığında yavaşça sülfata oksitlenir.

E223 numaralı Avrupa gıda katkı maddesi ile gıdalarda koruyucu, antioksidan ve ağartma maddesi olarak kullanılabilen sülfitlerden biri olan sodyum metabisülfit (SMBS).

Sodyum metabisülfit, taze ve kuru meyve, sebze ve şarapların korunmasında yaygın olarak kullanılan bir indirgeyici maddedir.

Sodyum metabisülfit, Na2S2O5 formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.

Sodyum metabisülfit, sodyum pirosülfit ve sodyum disülfit olarak da bilinir.

Na2S2O5, sodyum katyonu (Na+) ve metabisülfit anyonu (S2O52-) içeren iyonik bir bileşiktir.

Standart durumunda sodyum metabisülfit, aşağıda gösterildiği gibi beyaz veya sarımsı beyaz bir toz halinde bulunur.

Sodyum metabisülfit, kükürt dioksite benzer hafif keskin bir kokuya sahiptir.

 

Sodyum metabisülfitin, sülfitlere duyarlı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtmek önemlidir.

Sodyum metabisülfit veya basitçe SMS, daha güçlü buğday unları kullanan kraker ve tortilla hamurlarına yaygın olarak eklenen indirgeyici bir maddedir.

SMS ayrıca antioksidan kapasitesi nedeniyle unlu mamüller, şarap, kuru meyve ve reçeller için koruyucu olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfit (sodyum bisülfit susuz, sodyum pirosülfat, SMBS, MBS), Na2S2O5 kimyasal formülüne sahip beyaz inorganik kristal bir bileşiktir.

Sodyum metabisülfit, bir antioksidan, gıdalarda koruyucu veya çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda diklorinasyon için kullanılan inorganik bir bileşiktir.

Sodyum metabisülfit uygulamaları:

 • Madencilik sektöründe siyanür imhası ve liç (Manganez, Altın, Kobalt, İyot, Nikel ve Gümüş)
 • Belediye atıksu, kağıt hamuru ve kağıt, elektrik ve tekstil suyu arıtma tesislerinde klorsuzlaştırma
 • dezenfektan
 • Deri tabaklama işleminde su arıtma
 • oksijen temizleyici
 • Kiraz salamura işlemi
 • Fotoğraf geliştirici çözümlerinde koruyucu
 • antioksidan
 • Temizlik maddeleri, deterjanlar ve sabunların üretiminde kullanılır

Sodyum metabisülfitin kimyasal yapısı:

Anyon metabisülfit, negatif yükün SO3 ucunda daha lokalize olduğu bir SO3 grubuna bağlı bir SO2 grubundan oluşur.

S–S bağ uzunluğu 2.22 A’dır ve “tiyonat” ve “tiyonit” S–O mesafeleri sırasıyla 1.46 ve 1.50 A’dır.

Sodyum metabisülfit beyaz, granüler bir katıdır.

Sodyum metabisülfit, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde, fotoğraf endüstrisinde ve diğer çeşitli endüstrilerde ağartıcı veya klor giderici olarak kullanılır.

Gıda Sınıfı sodyum metabisülfit, gıda koruyucusu olarak kullanılabilir.

Sodyum metabisülfit diğer kimyasalların imalatında da kullanılabilir

Sodyum metabisülfit, Na2O5S2 moleküler formülüne sahiptir ve bir antioksidan olarak kabul edilir.

Sodyum metabisülfit, gıda koruyucu olarak ve ticari şarap yapım endüstrisinde kullanılır.

Kağıt ve tekstil endüstrisinde ağartma maddesi olarak Sodyum metabisülfit kullanılmaktadır.

Sodyum metabisülfit ciddi alerjik reaksiyonlarla ilişkilendirilebilir.

 

Çocuklarda birincil maruziyet gıdalar yoluyla olmakla birlikte, sülfit içeren ilaçların oral, inhalasyon, parenteral ve oftalmik uygulanmasından sonra da ciddi reaksiyonlar meydana gelmiştir.

Sülfit reaksiyonları en sık astım gibi reaktif hava yolu hastalığı olan hastalarda görülür.

En sık bildirilen semptomlar arasında hırıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma; anapllaksi de bildirilmiştir.

Albuterol de dahil olmak üzere ölçülü doz inhalerlerinden sülfitler uzaklaştırılmıştır.

 

Sülfit duyarlılığının teşhisi, tarihe göre ve kalifiye bir doktorla yapılan bir deneme testiyle konur.

Gıdalardaki sülfitleri önlemek için gıda ambalaj etiketlerini dikkatlice okuyun.

Ek olarak, ilaç üreticilerinin ilaç ürün etiketlemesinde sülfitlerin dahil edildiğini listelemeleri gerekmektedir.

Bazı intravenöz preparatlarda metabisülfitler bulunabilir.

Sülfitlere karşı hassasiyeti olmayan kişiler nadiren reaksiyon gösterirler.

CAS Numarası: 7681-57-4

EC Numarası :231-673-0

Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

Sodyum Metabisülfitin Reaktivitesi:

Suda çözündükten sonra bisülfit oluşur:

Na2S2O5 + H2O → 2 Na+ + 2 HSO3−

Safsızlıklar: Sodyum metabisülfit genellikle az miktarda sodyum sülfit ve sodyum sülfat içerir.

Sodyum metabisülfit, antimikrobiyal ve antifungal özelliklere sahip bir antioksidan indirgeyici ajandır. Gastrik doku çalışmaları, sodyum metabisülfitin lipid peroksidasyonunu ve apoptozu doza bağlı bir şekilde artırabildiğini bildirmektedir.

Sodyum Metabisülfitin Kullanım Alanları:

Sodyum ve potasyum metabisülfitin birçok önemli ve niş kullanımı vardır.

Sodyum Metabisülfit, yiyecek ve içecekleri korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sülfürleme maddeleri, esas olarak bozulmayı ve renk bozulmasını azaltmak veya önlemek için ve ayrıca gıda nişastalarını ağartmak, bazı unlu mamuller için hamuru şekillendirmek, şarabın fermantasyonunu kontrol etmek ve ıslak öğütme işlemi sırasında mısır tanelerini yumuşatmak için kullanılır.

 

Adrenalin (epinefrin) içeren ilaçlara adrenalinin oksidasyonunu önlemek için eksipiyan olarak sodyum metabisülfit eklenir.

Örneğin, bir lokal anestetik ve adrenalin içeren kombinasyon ilaç formülasyonlarına ve EpiPen gibi epinefrin otoenjektörlerindeki formülasyona Sodyum Metabisülfit eklenir.

Bu, sodyum metabisülfitin adrenalin ile reaksiyona girerek onun bozulmasına ve epinefrin sülfonat oluşturmasına neden olmasına rağmen, formülasyonun raf ömrünü uzatır.

Sodyum hidrosülfit ile birlikte Sodyum Metabisülfit pas lekesi çıkarıcı olarak kullanılır

Sodyum Metabisülfit fotoğrafçılıkta kullanılır.

 

Konsantre sodyum metabisülfit, ağaç kütüklerini çıkarmak için kullanılabilir.

Bazı markalar %98 sodyum metabisülfit içerir ve kütüklerde ligninin bozulmasına neden olarak çıkarılmasını kolaylaştırır.

Sodyum Metabisülfit ayrıca parasetamol gibi bazı tabletlerde eksipiyan olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfitin sağlıkla ilgili çok önemli bir yönü, orak hücreli anemi (ve diğer benzer hemoglobin mutasyon biçimleri) testinde kan yaymasına eklenebilmesidir.

Bu madde, işlevini yitirmiş hücrelerin (karmaşık bir polimerizasyon yoluyla) oraklaşmasına neden olarak hastalığı doğrular.

Sodyum Metabisülfit, hindistan cevizi kreması üretiminde ağartma maddesi olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfit (veya sıvı SO2), şarap yapımında yaygın olarak bir antimikrobiyal ve antioksidan olarak kullanılır; şişelenmiş şarap, ABD’de “Sülfit İçerir” etiketiyle kullanımını gösterir.

 

Sodyum Metabisülfit, doğal liflerden yapılan büzülmüş giysilerdeki sülfür bağlarını kırmak için bir indirgeyici ajan olarak kullanılır, böylece giysinin yıkandıktan sonra orijinal şekline geri dönmesini sağlar.

Sodyum Metabisülfit, ticari altın siyanürleme işlemlerinde siyanürün yok edilmesi için SO2 kaynağı olarak (hava veya oksijenle karıştırılarak) kullanılır.

Sodyum Metabisülfit, kloroaurik çözeltilerde elemental altının çökeltilmesi için bir SO2 kaynağı (hava veya oksijen ile karıştırılmış) olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfit, su arıtma endüstrisinde artık kloru söndürmek için kullanılır.

Sodyum Metabisülfit, mikroyapısal analiz için demir bazlı metal numunelerin renklendirilmesinde kullanılır.

Sodyum Metabisülfit, ayakkabı ve giysi gibi tüketim mallarının nakliyesi sırasında anti-mikrop ve küf önleme için bir mantar ilacı olarak kullanılır.

 

Susuz, sodyum metabisülfit katı aktif bileşenini içeren plastik çıkartmalar ve ambalajlar (Micro-Pak™ gibi) sevkıyattan önce eklenir. Cihazlar nakliye sırasında atmosferdeki nemi emer ve düşük seviyelerde kükürt dioksit yayar.

Sodyum Metabisülfit, nakliye sırasında meyveleri korumak için kullanılır.

Sodyum Metabisülfit, yumru köklerden, meyvelerden ve tahıl bitkilerinden nişasta ekstraksiyonunda çözücü olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfit, kullanımlar arasında uzun depolama süreleri için yüksek basınçlı ters ozmoz su tuzdan arındırma membranlarını tedavi etmek için bir asitleme maddesi olarak kullanılır.

Sodyum disülfit, 2:1 oranında sodyum ve disülfit iyonlarından oluşan inorganik bir sodyum tuzudur.

Sodyum disülfit, bir gıda antioksidanı olarak bir role sahiptir.

Sodyum disülfit bir disülfit içerir.

Sodyum metabisülfit, içindeki kükürt atomu olarak oksitleyici maddelerle maksimum değerliliği 6 olan 4 pozitif değerlikli reaksiyona girebilen güçlü bir indirgeyici maddedir.

Sodyum metabisülfitin tarımsal gıda ürünleri, şarap ve diğer uygulamalarda koruyucu, antioksidan ve ağartma maddesi olarak kullanılabilen çok işlevli bir bileşen olmasının mekanizması budur.

 • Sodyum metabisülfit, unlu mamüller, şaraplar, reçeller, kurabiyeler için en yaygın olarak kullanılan koruyucudur.
 • Sodyum metabisülfit, hamurda indirgeyici bir madde görevi görür, Sodyum metabisülfit, hamurun daha yumuşak, daha kolay yoğurulmasına yardımcı olur.
 • Sodyum metabisülfit, farmasötiklerde kullanılan iyi bilinen bir antioksidandır.
 • Sodyum metabisülfit, orak hücreli anemi testlerinde yardımcıdır.
 • Sodyum metabisülfit, endüstrilerde korozyon önleyici olarak kullanılır, çünkü Sodyum metabisülfit bir oksijen tutucudur.
 • Sodyum metabisülfit iyi bir indirgeyici ajan olduğu için atık su arıtımında kullanılır.
 • Sodyum metabisülfit, şarap yapımında kullanılan aletleri temizlemek için sanitize edici bir bileşen olarak kullanılır.
 • Sodyum metabisülfit birçok seyreltilebilir kabakta bulunur.
 • Sodyum metabisülfit, ekipmanı sterilize etmek için evde bira hazırlama müstahzarlarında yaygın olarak kullanılır.
 • Sodyum metabisülfit, tuzdan arındırma sistemlerinde içme suyu ters ozmoz membranları için temizlik maddesi olarak kullanılır.
 • Sodyum metabisülfit ayrıca arıtmadan sonra kloraminin içme suyundan uzaklaştırılması için de kullanılır.

Koruyucu:

SMBS, gıdadaki oksidazı engelleyen ve ayrıca mikroorganizmaların normal fizyolojik oksidasyon sürecini bloke edebilen ve böylece gıda muhafazasında mikroorganizmaların üremesini engelleyen kükürt içeren bir koruyucudur.

antioksidan:

Sülfit güçlü bir indirgeyici madde olduğundan meyve ve sebzelerden gelen oksijenle reaksiyona girer ve ayrıca oksidaz aktivitesini de engeller, böylece oksidasyondan kaynaklanan gıda bozulmalarını önler ve içindeki C vitaminini korur.

 

Ağartma maddesi:

Renkli malzemeyi parlak ve taze bir renge indirgeyin veya oksidatif esmerleşmeyi önleyin/yavaşlayın.

Aşağıdakiler gıdadaki ana amaçlarıdır:

Şarap:

Şarabın içindekiler listesinde kükürt dioksit görmüş olabilirsiniz, ancak etikette gördüğünüz diğer maddeler gibi değil, kükürt dioksit doğrudan şaraba eklenmez, sodyum metabisülfit veya potasyum metabisülfit ilavesiyle oluşur. Şarapta Na2S2O5’in reaksiyon denklemi aşağıdadır:

Na2S2O5 + H2O <===> 2Na+ + 2(HSO3)-

HSO3- + H+ <===> H2O + SO2

 

Kükürt dioksit, üzüm toplamadan şişelemeye kadar şarap üretiminin hemen hemen her üretim sürecinde önemli bir rol oynar.

Esas olarak maya ve bakterilerin büyümesini engellemek ve bu nedenle şarabı taze tutmak ve raf ömrünü uzatmak içindir.

Sodyum metabisülfit veya potasyum metabisülfit, şaraplara, elma şarabına veya belki biralara antioksidan, koruyucu ve stabilizatör olarak yaygın olarak eklenir.

Ayrıca, şarap ekipmanlarını ve şarap şişelerini temizlemek ve sterilize etmek için Sodyum metabisülfit kullanılabilir.

 

Fırın:

L-sistein gibi, sodyum metabisülfit, bisküvi/hamur hamurunda, hamuru gevşeten, dinlenme süresini kısaltan ve disülfid bağları ile reaksiyona girerek yoğurma sürecini hızlandıran ve bisülfite hidrolize edildikten sonra glüten proteininde tiyolsülfat esterleri oluşturan bir indirgeyici ajan olarak işlev görür (HSO3− ) Suda.

İşlenmiş meyve ürünleri:

Diğer sülfitler gibi (örn. sodyum sülfit, kükürt dioksit), sodyum metabisülfit, işlenmiş meyve ürünlerinde esmerleşme reaksiyonlarını yavaşlatmak ve ayrıca belirli mikroorganizmaların büyümesini engellemek için hem koruyucu hem de antioksidan olarak kullanılabilir.

 

Sanayi:

Endüstriyel sınıf sodyum metabisülfit, çok çeşitli uygulamalarda kullanılır:

Farmasötikler: kloroform, fenil propil sülfon ve benzaldehitin saflaştırılması için kullanılır.

Kauçuk: bir pıhtılaştırıcı.

Baskı ve boyama: ağartılmış pamuk için klorsuzlaştırma maddesi olarak.

Deri: Deri işlemede deriye yumuşak, su geçirmez, katlanma direnci özelliklerini verir.

Yüzey aktif maddeler ve polimerizasyon: bir sülfonatlayıcı madde ve indirgeyici madde olarak.

 

Altın arıtma: Au³⁺’yi Au’ya indirgeyerek bir aqua regia çözeltisinden altını çökeltmek için indirgeyici bir ajan olarak.

Sodyum Metabisülfit Yemek Güvenli mi?

Evet, neredeyse hiç yan etkisi yoktur ve güvenlik, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ile Gıda Katkı Maddeleri Ortak FAO/WHO Uzman Komitesi (JECFA) tarafından onaylanmıştır.

FDA:

Sodyum metabisülfit, etler, B1 vitamini kaynağı olarak kabul edilen gıdalar ve taze meyve veya sebzeler dışında koruyucu olarak kullanıldığında genellikle güvenli (GRAS) olarak kabul edilir.

EFSA:

Sodyum metabisülfit (E223) 231/2012 (AB) sayılı Komisyon Tüzüğü’nde yetkili gıda katkı maddesi olarak listelenmiştir ve “renkler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri” olarak sınıflandırılmıştır.

 

2016’da güvenlik yeniden değerlendirmesi:

EFSA, E220-E228 için günlük SO2 eşdeğeri/kg vücut ağırlığı olarak ifade edilen 0,7 mg’lık mevcut grup ADI’nin geçici olduğu ve veri tabanındaki belirsizlikler ve sınırlamalar nedeniyle yeniden değerlendirileceği sonucuna varmıştır.

Sodyum metabisülfitin onaylanmış kullanımları:

Uygulaması kükürt dioksit (E220), sodyum sülfit (E221), sodyum bisülfit (E222), potasyum metabisülfit (E 224), kalsiyum sülfit (E226), kalsiyum bisülfit (E227) ve potasyum bisülfit (E228) ile birlikte listelenmiştir. maksimum kullanım seviyeleri “10-2000 mg/kg”.

 

Oksijen temizleme ve klor giderme:

Sodyum metabisülfit, çözünmüş oksijeni gidermek ve atık sudan fazla kloru gidermek için buhar kazanı su arıtımında kullanılır.

Sodyum metabisülfit, suda kolayca çözünen beyaz granül bir üründür.

Katkı maddesi, koruyucu ve mayalanma maddesi:

Sodyum metabisülfit, gıda endüstrisinde katkı maddesi, koruyucu, antioksidan, anti-mikrobik madde ve mayalama maddesi olarak kullanılmaktadır.

Yardımcı madde:

Sodyum metabisülfit, koruyucu olarak kullanıldığı farmasötik endüstrisinde bir eksipiyan olarak kabul edilir.

Sabitleyiciler için banyo geliştirmede bileşen ve stabilize edici ajan:

Sodyum metabisülfit, fotoğraf endüstrisinde geliştirici banyoların (geliştirici ajanları hızlı oksidasyondan korur) ve sabitleyicilerin (tiyosülfat iyonunu stabilize eder) temel bir bileşeni olarak kullanılır.

İndirgeyici ve sülfonatlayıcı ajan:

Sodyum metabisülfit, yüzey aktif maddeler ve polimerizasyon için önemli uygulamalarla kimyasal proseste bir sülfonatlayıcı ajan ve indirgeyici ajan olarak kullanılır.

Aşağıdaki yiyecekler onu içerebilir:

 • Taze, Soyulmuş, kesilmiş ve rendelenmiş, Dondurulmuş, Kurutulmuş meyve ve sebzeler: sofralık üzüm, soyulmuş patates, dondurulmuş ve derin dondurulmuş patates, kurutulmuş hindistancevizi, kurutulmuş mantar, kurutulmuş zencefil, kurutulmuş domates, kurutulmuş elma, armut ve muz gibi.
 • Reçeller, jöleler ve mermeladeler
 • kuru bisküvi
 • Bira ve malt içecekleri
 • elma şarabı ve perry
 • Meyve şarabı ve yapılmış şarap

Sodyum disülfitin Sanayi Kullanımları :

 • ağartma maddeleri
 • dolgu maddeleri
 • Fonksiyonel akışkanlar (açık sistemler)
 • Laboratuvar kimyasalları
 • Oksitleyici/indirgeyici maddeler
 • Kaplama maddeleri ve yüzey işleme maddeleri
 • Proses düzenleyiciler
 • İşleme yardımcıları, başka şekilde listelenmemiş
 • Petrol üretimine özgü işleme yardımcıları
 • Çözücüler (temizlik ve yağdan arındırma için)
 • Çözücüler (ürün formülasyonunun veya karışımın parçası haline gelen)
 • Yüzey aktif maddeler
 • Su arıtma.
 • kimyasal dağıtım

Tüketici Kullanımları    :

 • Başka yerde kapsanmayan yapı/inşaat malzemeleri
 • Temizlik ve döşeme bakım ürünleri
 • Başka yerde kapsanmayan kumaş, dokuma ve deri ürünleri
 • Çamaşır ve bulaşık ürünleri
 • Başka yerde kapsanmayan metal ürünler
 • TSCA dışı kullanım
 • Fotoğraf malzemeleri, film ve fotoğraf kimyasalları
 • Su arıtma ürünleri
 • kimyasal dağıtım

Ev ve Ticari/Kurumsal Ürünler:

Aşağıdaki kategorilerde Sodyum metabisülfit içeren 69 tüketici ürünü hakkında bilgi verilmektedir:

 • Evin İçinde
 • Peyzaj/Avlu
 • Kişisel Bakım

CAS Numarası: 7681-57-4

EC Numarası :231-673-0

Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

İmalat Yöntemleri:

Sodyum disülfit, doymuş sodyum hidrojen sülfit çözeltisi içinde %50-70 sodyum hidroksit veya bir sodyum karbonat süspansiyonunun kükürt-dioksit içeren gazlarla işlenmesiyle üretilir.

Sodyum disülfit, santrifüjleme ile çıkarılır ve daha sonra kurutulur.

Sodyum metabisülfit üretimi:

Sodyum metabisülfit, kükürt dioksit ile sodyum karbonat arasındaki reaksiyondan yapılabilir. Aşağıdaki reaksiyon denklemi: SO2 + Na2SO3 → Na2S2O5

Solvay (1) tarafından ortaya konan üretim süreci şöyledir: Sodyum karbonat (Na2CO3) ve sodyum bisülfit (NaHSO3) çözeltisi arasındaki reaksiyon, karışık sodyum bisülfit ve sodyum sülfit (Na2SO3) çözeltisini oluşturur.

Reaksiyon denklemi: Na2CO3+2NaHSO3 = Na2SO3+H2O+CO2

Sodyum sülfiti sodyum bisülfite dönüştürmek için yukarıdaki çözeltiye fazla kükürt dioksit (SO2) ekleyin ve ayrıca çözünmüş kükürt dioksiti elde edin.

Reaksiyon denklemi: Na2SO3+H2O+SO2=2NaHSO3

Çözünmüş kükürt dioksiti, bir alkali bileşen, örneğin sodyum karbonat, sodyum hidroksit veya sodyum sülfit veya karışımları ekleyerek sodyum bisülfite dönüştürün. Reaksiyon denklemi: Na2CO3+H2O+SO2=2NaHSO3+CO2

İki sodyum bisülfit molekülü aracılığıyla sodyum metabisülfit (Na2S2O5) elde edilmesi, yukarıdaki sodyum bisülfit çözeltisini soğutarak kendi kendine reaksiyona girer ve kristaller veya toz üretmek için saflaştırma ve kurutma işlemlerini takip eder.

Reaksiyon denklemi: 2NaHSO3 = Na2S2O5+H2O

DMRSÜREN KİMYA LTD ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

NİKEL SÜLFAT VE KULLANIM ALANLARI

Nikelin en az yedi sülfat tuzu (II) bilinmektedir. Bu tuzlar hidrasyon veya kristal alışkanlıkları bakımından …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]