Anasayfa / çevre / KÖY-KOOP’tan tanzim satışlarla ilgili yorum: 1,5 yıl önce gördük ama engellendik!

KÖY-KOOP’tan tanzim satışlarla ilgili yorum: 1,5 yıl önce gördük ama engellendik!

KÖY-KOOP Başkanı Eray Çiçek, sebze meyve fiyatlarında yaşanan sıkıntıyı 1.5 yıl öncesinden gördüklerini ancak üreticiden tüketiciye giden yolu kısaltmak için İstanbul Bayrampaşa Hali’nde hayata geçirmek istedikleri çalışmanın hal yapısını kontrol eden bürokrasinin zorlamaları ve yıldırma politikalarından dolayı engellendiğini söyledi.

KÖY-KOOP Genel Başkanı Eray Çiçek, yaş sebze ve meyvede istikrarlı bir fiyat oluşturulabilmesi ve sürdürülebilir olması için tüm paydaşların içinde olduğu yeni bir organizasyonun tesis edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu organizasyonun temel hukuksal dayanağının güncellenmesi düşünülen Hal Yasası olduğunu vurgulayan Çiçek, “Yasanın TBMM’ye gelmeden önce biz paydaşlarla değerlendirilerek kanunlaştırılması çok önemlidir” dedi.

KÖY-KOOP Genel Başkanı Eray Çiçek, yaş sebze ve meyve konusunda Merkez Birliği’nin görüşleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Belediyeler ve Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle yapılmaya çalışılan, tanzim satış organizasyonunda yer almak istediklerini dile getiren Çiçek, Köy-Koop Merkez Birliği olarak 13 bölgede ve 1300 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla daha sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde ürün temini sağlayabileceklerini kaydetti.

SEBZEDEKİ SORUNU 1.5 YIL ÖNCE GÖRDÜK AMA ENGELLENDİK

Sebze fiyatlarında yaşanan sıkıntıyı KÖY-KOOP olarak 1.5 yıl öncesinden öngördüklerini ve hemen harekete geçtiklerini dile getiren Çiçek, hal yapısını kontrol eden bürokratik yapıdan dolayı burada amaçladıkları çalışmayı ortaya koyamadıklarının altını çizdi. Çiçek, şunları kaydetti:

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE GİDEN YOLU KISALTMAK İSTEDİK

“Merkez Birliğimiz aracılığı ile yaş sebze ve meyvede üreticiden tüketiciye giden yolu kısaltmak için 1.5 yıl önce Isparta Bölge Birliğimiz aracılıyla Türkiye’nin en büyük işlem hacmi olan İstanbul Bayrampaşa Halinde bir dükkân edinilmesi ile başlatmış olduğumuz çabamız maalesef diğer hizmet sağlayıcılar ile hal yapısını kontrol eden bürokrasinin zorlamaları ve yıldırma politikalarından dolayı hayata geçirilemedi. Bu organizasyon sadece bizim aracılığımızla pazarlanan yaş sebze ve meyvede fiyat yerindeliğini sağlamayacak aynı zamanda Bayrampaşa Halindeki tüm hizmet sağlayıcılarında fiyatlarında yerindelik oluşturacaktı”

KÖY-KOOP Başkanı Eray Çiçek’in yaptığı açıklamada dikkat çeken başlıklar şöyle:

YÜKSEK FİYAT ÜRETİCİDEN KAYNAKLANMIYOR

Son günlerde yaş sebze ve meyvede oluşan yüksek fiyatların temeli, temsilcisi bulunduğumuz üreticilerden kaynaklanmadığı aşikârdır.

ÜRETİCİ GEÇİŞ SÜRECİNİ ATLATMAK İÇİN KARINI MİNİMİZE ETTİ

Üreticilerimiz, üretim aşamasında ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri pahalıya temin etmektedir. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulunduğu iç ve dış tehditleri görmektedirler. Bulunduğumuz bu dönemde üretici, tüketici ve hizmet sağlayıcıların, el birliği ile geçiş sürecine katkı sağlamak adına çok zor şartlarda çok emek harcayarak üretmiş oldukları ürünlerinin fiyatlarını minimize etmiş ve bu fiyatlarla hizmet sağlayıcılar aracılıyla, nihai tüketicilere ulaşmasını sağlamaktadır.

Kamuoyu gündemini sıkça meşgul eden bu konu nihai tüketicinin canını ve cebini yakan, yüksek fiyat politikasında en masumane taraf olduğumuzun bilinmesini isteriz.

ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİYİ BULUŞTURACAK SİSTEMİ KURDURMADILAR

Merkez birliğimiz aracılığı ile yaş sebze ve meyvede üreticilerimizin ürünlerini hakça ve adil bir fiyata ulaştırılabilmesi için, Isparta Bölge Birliğimiz aracılıyla Türkiye’nin en büyük işlem hacmi olan İstanbul Bayrampaşa halinde bir dükkân edinilmesi ile başlatmış olduğumuz çabamız, maalesef diğer hizmet sağlayıcıları ile hal yapısını kontrol eden bürokrasinin zorlamaları ve yıldırma politikalarıyla birlikte bir buçuk yıldır insan üstü gayret ve girişimlerimize rağmen maalesef Üreticiyi ve Tüketiciyi memnun edecek bu organizasyon çalıştırılamadı.

Bu organizasyon sadece bizim aracılığımızla pazarlanan yaş sebze ve meyvede fiyat yerindeliğini sağlamayacak aynı zamanda Bayrampaşa halindeki tüm hizmet sağlayıcıların da fiyatlarında yerindelik oluşturacaktı.

BU DENKLEM MUTLAKA AKTİF ŞEKİLDE KULLANILMALI

Yaş Sebze ve Meyvede Üretimin Planlanması, Ürün Depolama ve Tasnifi-Pazarlama denklemi muhakkak suretle aktif şekilde kullanılmalıdır.

ÜRETİMİN PLANLANLANMASI NASIL YAPILMALI?

Tüm tarımsal ve hayvansal ürünlerde arz ve talep dengesi gözeterek ürün fiyatları oluşmaktadır. Zaman zaman doğa olayları veya dış etkenler nedeniyle üretim planlarının dışında bir durum oluşması halinde fiyatların yükselmesine ya da düşmesine sebep olmaktadır. Yükselmesi nihai tüketiciyi, düşmesi de üreticileri mutsuz etmektedir. Hizmet sağlayıcılar ve satıcılar ise bu durumdan en az etkilenen yapılardır.

Tarımsal üretimde planlamanın, hayvansal üretimde olduğu gibi tarımsal alandaki en geniş örgüt tabanına sahip olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Bölge birlikleri aracılıyla regülasyon işlemi ürüne verilen primlerle sağlanması en akılcı yöntem olacaktır.

ÜRÜN DEPOLANMASI VE TASNİFİ ÜRETİCİNİN FİYAT POLİTİKASINI BELİRLEYECEĞİ BİR OLUŞUM SAĞLAYACAK

Yaş Sebze ve Meyve üretimin yaygın olduğu bölgelerde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer finansman kuruluşlarının Soğuk Hava, Tasnif, Standardizasyon ve Paketleme tesislerinin oluşturulması için bölgedeki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Bölge Birliklerine finansmanı sağlamaları gerekmektedir.

Bu yapı üreticilerimizin fiyat politikalarını belirleyeceği bir oluşum sağlayacaktır. Aynı zamanda yapılacak olan satışların resmi evrak ve belgeler üzerinden yapılacağı için spekülatif fiyatların tespitinde de bir kaynak olacaktır.

PAZARLAMA MERKEZ BİRLİKLERİ ARACILIĞIYLA YAPILMALI

Tarımsal kalkınma kooperatifleri aracıyla tasnif ve depolama işlemi yapılan ürünlerin kooperatif bölge birlikleri ya da Merkez Birlikleri aracılıyla hallerdeki hizmet sağlayıcılarla ya da son satıcıya doğrudan iletilmesi ve pazarlanması yapılmalıdır.

Böylelikle hem rekabet sağlanmış olacak hem de bu işlem piyasa da regülasyon görevi görecektir.

ÜRÜNLER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERDEN TEMİN EDİLMELİ

Son günlerdeki Belediyeler ve Tarım Kredi kooperatifi ile yapılmaya çalışılan, Tanzim Satış Organizasyonu kısa vadede bir çözüm olabilir, fakat Tarım Kredi Kooperatifinin ürün temininde, muhakkak örgütlü üretici olan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerden, Bölge Birlik ve Merkez Birliklerinden sağlaması gerekmektedir.

HAL YASASINDA MERKEZ BİRLİKLERİNİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI

Yaş Sebze ve Meyvede istikrarlı bir fiyat oluşturulabilmesi ve sürdürülebilir olması için tüm paydaşların içinde olduğu yeni bir organizasyonun tesis edilmesi gerekmektedir. Bu organizasyona temel hukuksal dayanak olabilecek olan yasa ise bu günlerde güncellenmesi düşünülen Hal Yasasıdır. Yasanın TBMM gelmeden önce biz paydaşlarla değerlendirilerek Kanunlaştırılması elzemdir.

YENİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KURULMAMALI

Ayrıca bazı Karar alıcıların bu organizasyon için yeniden üretici örgütleri kurulması çabası oluşturulmasına girildiği söylentileri dolaşmaktadır. Üretici örgüt kirliliğinden bahsedilmesine rağmen mevcut kurulmuş olan Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Bölge Birliklerin değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Köy-Koop Merkez Birliği olarak 13 bölgede ve 1300 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerimiz aracıyla daha sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde ürün temini sağlayabileceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz”

TARIMDANHABER

Hakkında Serkan AĞAOĞLU

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]