Anasayfa / Ekonomi / Hayvancılık Desteklemelerine ilişkin uygulama esasları belirlendi.

Hayvancılık Desteklemelerine ilişkin uygulama esasları belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hayvancılık desteklemelerine ilişkin uygulama esasları belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, buzağı desteklemeleri, soy kütüğü işletmelerinde 2018 yılında olmak üzere iki dönemde, ön soy kütüğü işletmelerinde ilki 2017 yılında olmak üzere üç dönemde gerçekleştirilecek. İlk destekleme başvurusu 1 Ekim 2017’ye kadar il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak. Bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler, sonraki destekleme dönemleri için 1 Kasım-31 Aralık’ta başvuruda bulunabilecek.

Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye ise İl Birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdekiler ise il veya ilçe müdürlüklerine 1 Kasım ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yazılı olarak başvuruda bulunacak.

Malak desteklemesi de bu yıl iki dönem halinde yapılacak. Yetiştiricilerin 1 Kasım-31 Aralık tarihlerinde il ya da ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunması gerekiyor.

Düve alım desteği Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenecek mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde uygulanacak. TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin yüzde 30’u hibe olarak verilecek. Başvuru tarihi Bakanlık tarafından yayınlanacak talimatla belirlenecek.

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları, TÜRKVET ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (IGCBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, TÜRKVET’te işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, hayvanlarının kulak numaralarının listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 24 Kasım’a kadar üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verecek. Bu tarihten sonra TÜRKVET’e kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmayacak, anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmayacak. Anaç koyun ve keçilerin 1 Eylül 2016’da ve öncesinde doğmuş olması gerekecek.

Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan ve Tiftik Kayıt Sistemi veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılacak.

Çoban istihdam desteği 250 ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenecek. Başvurular işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, 29 Aralık’a kadar yapılacak.

Tebliğe göre, hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 6 aylığın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

Çiğ süt desteklemesi, üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici, üretici örgütü veya bunların yüzde 50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettirenlere ödenecek.

Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak, manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödenecek. Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılacak.

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla bin adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılacak.

AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne, 30 gün içinde ilgili belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunacak.

AKS’ye kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara damızlık ana arı ve ana arı adedince destekleme ödemesi yapılacak.

Desteklemeden faydalanmak isteyenler, il/ilçe müdürlüğüne 20 Ekim’e kadar başvuruda bulunacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.(AA)

Hasatdergisi.com

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

BASIN BÜLTENİ ATÖLYESİ ADANADA YAPILACAK

 2024’ün Üçüncü “Anadolu Panelleri” 10 Haziran da Adana da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]