Anasayfa / çevre / Elektrik borcu bulunan çiftçiye, Dicle Elektrik’ten önemli Danıştay açıklaması

Elektrik borcu bulunan çiftçiye, Dicle Elektrik’ten önemli Danıştay açıklaması

Elektrik borcundan dolayı çiftinin tarımsal destek ödemelerine bloke mi konuluyor yoksa borcu kadar desteklerden mahsup mu ediliyor? Danıştay 10. Dairesi’nin bu konuda verdiği karar ne anlam ifade ediyor? Eleştirilerin merkezinde olan Dicle Elektrik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu sorulara açıklık getirdi.

Dicle Elektrik, Danıştay 10. Dairesinin elektrik borcundan dolayı tarımsal desteklere bloke konulması yönündeki Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi yönündeki kararına açıklık getirdi. Danıştay’ın iptal ettiği Bakanlar Kurulu kararının 2017 yılından buyana uygulanmadığını açıklayan Dicle Elektrik, “Danıştay 10. Dairesinin iptal ettiği, bahse konu Bakanlar Kurulu kararı ve uygulama tebliği, 2017 yılı sonu itibariyle uygulanmamaktadır. 2018’den buyana çiftçinin sadece elektrik borçları tutarı kadar desteklerinden mahsup yapılmaktadır” denildi.

Danıştay 10. Dairesi’nin kararı üzerine bir açıklama yapan Dicle Elektrik, 2017 yılından buyana tarımsal desteklerin tamamına bloke konulmadığını sadece çiftçinin borcu kadar olan miktarın desteklerden mahsup edildiğini belirtti.

Dicle Elektrik, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

2017’DE DESTEKLERE BLOKE UYGULAMASI KALDIRILDI 

22/02/2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere bu borçları ödeninceye kadar 2017 yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi yapılmamasına ilişkin Uygulama Tebliği” ile 2016 yılında yapılan tarımsal sulama faaliyetleri ile ilgili elektrik borcu olan (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde ) çiftçilere 2017 yılında devlet tarafından ödenen desteklemelere bloke konulmasını kapsamaktadır. 2017 yılı sonuna kadar bu karar kapsamında işlem yapılmış ve çiftçilerin elektrik borçlarını ödemelerinin ardından söz konusu blokajlar kaldırılmıştır.

2018 yılından sonra yasal değişiklik yapılmıştır. Bunun yerine;

19/04/2018 tarihinden itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile ilgili 28 Nisan 2018 Tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazetenin 19/04/2018 ve 7139 sayılı Kanunun 7.Maddenin Ek Madde 11’de belirtildiği gibi “Tarımsal sulamaya ilişkin vadesi geldiği halde ödenmeyen işletme ve bakım ücretleri veya su kullanım hizmet bedeli ile elektrik enerji borcu bulunan çiftçilerin borçlarının tarımsal destekleme ödemelerinden mahsuben alınmasına ilişkin tebliğ‘in uygulamada olduğu görülmektedir. Bu tebliğ kapsamında, çiftçilerin destek ödemelerine herhangi bir blokaj işlemi uygulanmamakta olup, sadece elektrik borçları tutarı kadar desteklerinden mahsup yapılmaktadır.

Ayrıca, 2018 yılından itibaren bölgemiz çiftçilerine kullandıkları elektrik faturalarına yıllık bazda değişen oranlarda karşılanmak suretiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca desteklenme yapılmaktadır.

Özellikle belirtmek isteriz ki, Danıştay 10. Dairesinin iptal ettiği, bahse konu Bakanlar Kurulu kararı ve uygulama tebliği, 2017 yılı sonu itibariyle uygulanmamakta olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu yöndeki haberlere çiftçilerimiz asla itibar etmemelidirler.

Ayrıca, çiftçilerimizin 2019 yılı indirimlerinden yararlanmaları için ödeme tarihinin 31 Aralık 2019’a kadar uzatılığını, mağduriyet yaşamaları için çiftçilerimizin bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları gerektiğini, tekrar hatırlatırız”

Hakkında Serkan AĞAOĞLU

Diğer Haber

Sodyum Molibdat nedir?

Sodyum molibdat, kimyasal formülü Na₂MoO₄ olan beyaz kristal bir tuzdur. Bu bileşik, endüstriyel, kimyasal ve …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]