Anasayfa / Ekonomi / Çiftçilere tarım destekleri belli oldu.

Çiftçilere tarım destekleri belli oldu.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl dekar başına 11 lira mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun “2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ı Resmi gazete’de yayımlandı. Buna göre çiftçilere, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi.

ÇKS’ye dahil olan çiftçilere dekar başına 11 lira mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak. Kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği, yağlık ayçiçeğinde 40 kuruş, kütlü pamukta 75 kuruş, soya fasulyesinde 60 kuruş, kanolada 50 kuruş, dane Mısırda 2 kuruş, aspirde 55 kuruş, zeytinyağında 80 kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş, çeltikte 10 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 30 kuruş, çayda ise 13 kuruş olarak belirlendi.

Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapanlara da kovan başına 10 lira destek verilecek.

İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına meyve, sebze için 50 lira, örtü altı için 150 lira ve süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler için de 100 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Bu yıl Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik için fark ödemesi desteklerine konu ürünlerde çiftçinin alacağı bitkisel üretime konu destek ödemelerine ödeme zamanında bloke konulacak ve çiftçinin muvafakatı ile dağıtım şirketine aktarılacak. Kalan kısım ise çiftçiye ödenecek.

TARIM HAVZALARI
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen tarım havzalarında 2016 üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılacak. Yapılacak ödemeler, her bir havza için belirlenen ürünlerle sınırlı olacak. Ayrıca bu yıl, sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapanlara fark ödemesine ilave olarak kilogram başına belirlenen miktarlarda destekleme yapılacak.

Yeraltı suyu kullanılan ve su kısıtı olduğunun tespit edildiği yerlerdeki parsellerde ekimi yapılan dana mısır alanları, fark ödemesi desteğinden yararlandırılmayacak. Söz konusu alanlarda mercimek ve nohut için fark ödemesi desteğinde yüzde 50 ilave destek ödenecek.

Patates siğili hastalığı görülen 14 ilde ve güvenlik kuşağında alternatif ürün olarak aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilerin aldığı fark ödemesi desteğine yüzde 50 ilave yapılacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip, kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılacak.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ
Buzağı/malak desteği, aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağı/malaklara 350 lira, soy kütüğü desteği 500 lira olarak ödenecek. Döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına ise ilave 50 lira verilecek.

Belirli şartları taşıyan süt üreticilerine Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılabilecek, ayrıca ıslah amaçlı kalite standardına ilave ödeme gerçekleştirilecek. Ürettiği çiğ sütü üretici örgütleri aracılığıyla Et ve Süt Kurumuna satan veya bu kurum ile yapılan sözleşme çerçevesinde süt tozuna çevirten üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını, mevzuata uygun kesimhanelerde kestiren ve sözleşmeli besicilik yapanlar 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan başına 200 lira destekleme ödemesi alabilecek.

Çoban desteği kapsamında 250 küçükbaş ve üzeri anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5 bin lira ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği birliklerine üye, hayvanları kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiriciler anaç hayvan başına 25 lira ile destek alacak.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi için tiftik üreticilerine belirli şartlar çerçevesinde kilogram başına 22 lira ödenecek. Ayrıca, arılı kovan ve İpekböceği yetiştiriciliği de desteklenecek.

YEM BİTKİSİ DESTEĞİ
ÇKS’ye kayıtlı araziler üzerinde kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekimi yapan üreticilere, yapay çayır mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için belirlenen destekleme birim fiyatları üzerinden dekar başına destek verilecek.

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara 75 kuruş ile 1,5 lira arasında değişen miktarlarda ödeme yapılacak.

Zararlı organizmalara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında ve açık alanda dekar başına 35 lira ile 460 lira arasında değişen biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi gerçekleştirilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla kilogram başına doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

Balıkçı gemisi desteği, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında gemi boyuna göre 10 bin lira ile 35 bin lira arasında olacak.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere de birim başına 40 lira 850 lira arasında destekleme ödemesi verilecek.

45 MİLYON LİRAYA KADAR EK

İhtiyaç duyulması halinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün piyasaya müdahale amacıyla yaptığı alımların bedelinin Hayvancılık Genel Müdürlüğünce ödenmesi için 2016 tarımsal destekleme bütçesine “müdahale alımları desteği” adı altında 45 milyon liraya kadar ek ödenek verilecek.

Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda ÇKS’ye kayıt olan çiftçiler, dekar başına 110 lira ile desteklenecek.

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlama noktasında da ÇKS’ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere de belirli şartlar dahilinde destek verilecek. Ayrıca, adet bazında aşılı fidanlara 1 lira ve aşısız fidanlara ise 0,5 lira destek sağlanabilecek.

Ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya gerçek dışı belge düzenleyenler hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılabilecek.

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]