Anasayfa / Hibe ve Destek / ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA

ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMALARI

İŞİN TANIMI / AMACI:
Bu Kanun ile Köy sınırları içinde, şehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu içinde bulunsun veya bulunmasın tarımsal üretim yapılan sahalarda, üreticilere ait ekili, dikili alanlar ile tarımda kullanılan ve tarımla alakalı her nevi menkul ve gayri menkul mallar, su arkları, set ve bentler, çit, duvar ve benzeri engeller ile tarla ve bahçe yollarının korunması sağlanmaktadır.

Bu koruma işi ve işlemleri, köylerde ihtiyar meclisleri, belediyelik yerlerde ise koruma meclislerince yapılmaktadır. Bu meclislerin iş ve işlemleri il ve ilçelerde ayrı kurulan Murakabe heyetlerince denetlenmektedir.

Bakanlığımız İl ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri veya elemanları ise murakabe heyetinin üyesidir. Genellikle sekretarya işlerini de yürütmektedirler.

Bu Kanun’un yürütülmesinden; Bakanlığımız ile birlikte İçişleri, Maliye ve Adalet Bakanlığı sorumludur.

TARİHÇE:

Çiftçi mallarının korunmasına yönelik ilk çalışmalar 1941 yılında başlamış ve 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 02/07/1941 tarihinde kabul edilerek 10/07/1941 Tarih ve 4856 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

23/01/2008 tarihinde 5728 Sayılı Kanun’un ile bu Kanun’un 10., 17., 23 ve 31. Maddelerinde, 16/3/2011 tarihinde ise 6213 sayılı Kanun ile, 34. Maddesi değiştirilmiş ve Geçici 1. Madde eklenmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizden Bakanlığımıza intikal eden hususlar ile ilgili olarak, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği ile işbirliği halinde, Kanun’un uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmektedir. Çeşitli zamanlarda da bazı sorunlar diğer Bakanlıklara yönlendirilerek, uygulamaların 4081 Sayılı Kanun’a uygun olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

4081 Sayılı Kanun uygulamaları ile ilgili olarak; vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan gelen başvuru ve şikayetler değerlendirilerek, sonuçlandırılmaktadır.

TBMM’den gelen yazılı sözlü soru önergeleri cevaplandırılmakta, bu Kanunla ilgili değişiklik yapılmasına dair Kanun Tekliflerine görüş verilmektedir.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizden intikal ettirilen sorunlar ve şikayetler 4081 Sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilerek, çözümlenmektedir.

4081 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması Bakanlığımızın inisiyatifinde olmadığından, uygulamada karşılaşılan sorunlara kalıcı çözüm getirmek üzere, Kanun’un uygulanmasından sorumlu diğer bakanlık temsilcileri ve Hukuk Müşavirliği temsilcisinin de katılımı ile bir çalışma başlatılmıştır. Her bakanlık yapılacak çalışmalara altlık oluşturmak üzere, illerden mevcut durum, sorunlar, öneriler ve Kanun’un uygulama kabiliyetini içeren bilgileri derleyerek, oluşturulacak eylem planı çerçevesinde, Kanun’da gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

HEDEFLER:
Kanun’un günümüz şartlarına uyumunu sağlayarak, sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. ​

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Potasyum Silikat Ve Kullanım Alanları

Potasyum silikat çoğunlukla tarım işlemlerinin yapıldığı alanlarda kullanılan bir kimyasaldır. Tarım sektöründe bakterilere katkı sağlamasından dolayı …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]