Anasayfa / Tarım Teknolojileri / Bakanlık’tan tarım Ar-Ge projelerine büyük destek

Bakanlık’tan tarım Ar-Ge projelerine büyük destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM “2018 Yılı Araştırma- Geliştirme Destek Proğramı” kapsamında proje başına 3 milyon lira destek verecek. Verilen destek proje tutarının yüzde 70’ini kapsayacak ve karşılıksız olacak.

Dünya gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımda Ar-Ge projesi başına üst limiti 3 milyon lira olan yeni bir destek vermeye hazırlanıyor. Sağlanacak destek, proje tutarının yüzde 70’ini kapsayacak ve karşılıksız olacak. Son başvurular 16 Mart’ta yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyenler, proje başvuru klasörünü, TAGEM’e elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırabilecek. Program kapsamında kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabilecek. Tarımda araştırma geliştirme projelerine yüzde 70 hibe desteği sağlanacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) kullandıracağı hibe desteğinin üst limiti 3 milyon lira olacak. “2018 Yılı Araştırma-Geliştirme Destek Programı” kapsamında hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin 16 Mart 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. TTAGEM’in belirlediği öncelikli konularda proje geliştiren girişimciler yüzde 30’unu kendi öz kaynakları ile karşılamak koşulu ile araştırma-geliştirme projeleri için 3 milyon liraya kadar karşılıksız (hibe) desteği alabilecek.

Özel sektör ve üniversiteler için önemli fırsat

Her yıl öncelikli konular belirlenerek desteklenen program kapsamında 2017’de proje başına verilen destek 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. 2018 yılında destek üst limitinde değişiklik yapılmadı. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Araştırma-Geliştirme Destek Programı 13. Proje Çağrısı Başvuru Kılavuzu’nda hibe destek programının amacının; tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi, çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması olarak ifade edildi.

Üniversite-özel sektör işbirliğine büyük katkı sağlayan hibe programı ile ilgili olarak Başvuru Kılavuzu’nda şu değerlendirme yapıldı: “Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından hazırlanan Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.”

Hibe üst limiti 3 milyon lira

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Destek Programı kapsamında bakanlık, proje bütçesinin en fazla yüzde 70’i oranında destek sağlayacak.Bu çerçevede bakanlığın lığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3 milyon lira. Proje yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen eş finansman başvuru sahibi yürütücü kurum/kuruluş tarafından karşılanması zorunlu. Yürütücü kurum, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansmanı, öz kaynaklarından sağlayabilecekleri gibi proje ortaklarından, iştirakçilerden veya bankalardan temin edebilecekler.

Kimler yararlanabilir?

Araştırma-Geliştirme Destek Programı kapsamında; özel sektör, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları,üniversiteler başvuru yaparak hibe desteğinden yararlanabilecek. Kurum/ kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece bir proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında Kurum/kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabilecek. Proje yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler.

Destek için “proje ortağı” şartı var

Bakanlık tarafından yayınlanan “Araştırma-Geliştirme Destek Programı 13 .Proje Çağrısı Başvuru Kılavuzu’na göre, program kapsamındaki proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunlu. Ortaklıklar ve ortakların uygunluğu ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “Proje ortağı, desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yürütücü kuruma projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, başvuru evrakları arasında bulunan ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili proje formunda açıkça belirtilen kurum/kuruluşlardır. Program kapsamındaki proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunludur.Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan Ar-Ge Destek Programı kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş bakanlık kuruluşları da dahil edilebilir. Özel sektör, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak üniversiteler de dâhil edilebilir.”

Nereye başvurulacak?

Son başvuru tarihi 16 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlendi.Başvuru yapmak isteyenler, Proje Başvuru Klasörünü, TAGEM’e elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekiyor.

2018 yılı hibe desteklerinden yararlanacak öncelikli konular

Bahçe bitkileri

– Sebze, meyve ve bağda biotik ve abiotik stres koşullarına dayanıklı hat ve çeşit geliştirme,
– Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları,
– Bahçe bitkileri muhafazasında yeni depolama ve ambalaj sistemleri.

Bitki sağlığı

– Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadele ürünlerinin (mikrobiyal preparat, biyolojik mücadele etmeni vb.) geliştirilmesi, preparat haline getirilmesi ve kitlesel üretimi,
– Depodaki zararlı organizmalara karşı mücadele olanaklarının geliştirilmesi,
– Ricania sp. ile kimyasal haricinde diğer mücadele olanaklarının araştırılması,
– Organik ürünlerin ve organik tohumun depolanması sırasında ortaya çıkan hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri.

Tarım ekonomisi

– Gıda israfı ve kayıplarının ölçülmesi.

Gıda ve yem

– Gıda ve yem analizlerinde kullanılan analitik standart, referans materyal gibi yurt dışından tedarik edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması, Mikroenkapsüle gıda ve yem üretimi, Gıda işleme süreçlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması,
– Yerli starter kültür ile gıda enzim ve preparatlarının, model gıdalarda ticari üretiminin gerçekleştirilmesi,
– Arı ürünlerinin fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, işleme ve muhafaza teknolojilerinin geliştirilmesi, XYeni teknolojilerle alternatif gıdalar, yem hammaddeleri ile yem ve gıda katkı maddeleri üretimi.

Hayvan sağlığı

– Hayvan hastalıkları hızlı teşhis metotlarının geliştirilmesi,
– Ülkemizde üretimi yapılmayan aşıların geliştirilmesi,
– Alternatif veteriner tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi.

Hayvancılık ve su ürünleri

– Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan omnivor yeni türlerin deneme üretimi, 19. Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi.

Tarla bitkileri

– Tarla bitkilerinde IMI grubu herbisitlere dirençli çeşit geliştirilmesi,
– Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları,
– Doğal boyar maddelerden boya elde edilmesine yönelik araştırmalar,
– Bitkisel ve mikrobiyal aktif madde tespit, sentez ve üretimi,
– Pamukta yerli çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması,
– Yağlı tohumlu ve yem bitkilerinde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması.

Toprak, su kaynakları ve tarımsal mekanizasyon

– Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organik ve nano gübrelerin geliştirilmesi,
– Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerinde etkileri,
– Drenaj çalışmalarında kullanılan zarf malzemelerinin performans değerlendirmesi,
– Kırsalda kullanıma yönelik mobil/ sabit hibrit enerji platformu tasarımı ve geliştirilmesi,
– Sera gazı emisyon ölçümleri için arazi/ laboratuvar tipi analiz sistemlerinin geliştirilmesi,
– Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü her türlü yerli tarım makinalarının geliştirilmesi.

Hasatdergisi.com

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı, ihracatı kısıtlandı

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı, ihracatına kısıtlama getirildi.

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]