Anasayfa / Genel / 480 Bin Projeye, 26,5 Milyar Lira Hibe Desteği Ödedik

480 Bin Projeye, 26,5 Milyar Lira Hibe Desteği Ödedik

480 Bin Projeye, Reel Rakamlarla 26,5 Milyar Lira Hibe Desteği Ödedik Bu Destekler Sayesinde, Kırsalda 48,5 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı

350 Bin Yeni İstihdam Oluşturuldu

Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Diyerek Son 18 Yılda 254 Milyar Liralık Yatırım Yaptık”

Türkiye’nin kırsal kalkınmasının geliştirilmesini amaçlayan Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi UKAFEST, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin açılış konuşmasıyla başladı.

“Kırsalın Kalkınması Ülkenin Kalkınmasıdır”

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmanın temel anahtarının, kırsal kalkınmadan geçtiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesi ve nüfusun ülke sathında dengeli dağılması bakımından kırsal alan, hayati önem taşımaya devam etmektedir. Bu bakımdan, kırsal kalkınma alanında yapılacak her türlü yatırım ve çalışma, ülkelerin kalkınmasını hızlandıracaktır.

Zira kırsalın kalkınması, tarım-gıda sektörünün kalkınması demektir. Tarım-gıda sektörünün kalkınması da, ekonominin ve bağlı olarak da ülkenin kalkınması demektir. Dolayısıyla kalkınmanın temelinde; yerel vardır, kırsal vardır, köy vardır, doğduğumuz topraklar vardır” dedi.

Kırsala yapılan her yatırımın, sağlıktan tarıma, ekonomiye, yani gelecek güzel günlere yapılmış bir yatırım olarak karşımıza çıkacağını söyleyen Pakdemirli, bu kapsamda Bakanlık olarak, kırsal kalkınmanın etkinliği ve sürdürülebilirliği için birçok milli program geliştirdiklerini, başta IPARD olmak üzere uluslararası programlarla işbirliği içerisinde nice başarılı projelere imza attıklarını belirtti.

“Türkiye Net Bir Tarım Ürünleri İhracatçısı”

“1960’lı yıllarda dünyadaki insanların yaklaşık %66’sı kırsal alanlarda yaşarken, şu an günümüzde bu oran % 44’lere düşmüştür” diyen Bakan Pakdemirli, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olmasının; kırsal alanlarda yaşayan nüfusun ise 3,1 milyar olmasının beklendiğini söyledi.

Son yıllarda AB’de, kullanılan tarım alanının gerilediğini ve gerilemenin devam edeceğinin öngörüldüğünü de belirten Pakdemirli, “AB ekilebilir arazisinin %3 oranında azalarak 2030 yılına kadar 104 milyon hektara düşmesi beklenmektedir. İşte tarım alanlarının azalması, tarımdan ayrılan insan sayısı, Pandemiye bağlı dünya ekonomik buhranı gibi nedenlerle, toplam AB tarımsal gelirinin, önümüzdeki on yıl boyunca reel olarak önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir.

Buna karşılık; OECD ülkeleri içerisinde yıllık %2,9 ile en yüksek büyüme artışına sahip ülke Türkiye’dir. Son 20 yılda ülkemizde de ekilebilir alanlar azalmasına rağmen, modern tarım yöntemlerinin kullanımı, Ar&Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi ve desteklerle tarımsal üretimimiz iki katından fazla artmıştır. Son 2.5 yılda da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkin ve hızlı yapısı sayesinde, Türkiye, toplam ihracatın %10’undan fazlasını karşılamak suretiyle, net bir “tarım ürünleri ihracatçısı ülke” konumuna yükselmiştir” dedi.

“480 Bin Projeye, 26.5 Milyar Lira Hibe Desteği Ödedik”

Kırsal alanlarımızın büyüklüğü ve beşeri açıdan büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza da vurgu yapan Bakan Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkta kullanılan modern sistemler, en yeni teknolojiler ve diğer ülkeler ile yapılan ikili anlaşmalarla tarımsal ürünlere her geçen gün yeni pazarlar bulunduğunu da ekledi. Üreticilerimize devletçe sağlanan hibenin de oldukça önemli olduğuna değinen Pakdemirli bugüne kadar verilen kimi destekleri de hatırlattı. “Ulusal kaynaklı ekonomik ve kırsal alt yapı yatırımlarımız kapsamında, Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri ve IPARD hibeleri dâhil, bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 26,5 Milyar Lira hibe desteği ödedik.

• Bu destekler sayesinde, kırsalda reel olarak yaklaşık 48,5 Milyar Liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu.

• Ekonomik yatırımların süresini de 2025 yılına kadar uzattık.

• IPARD kırsal kalkınma destekleri ve ORKÖY kredileri de devam ediyor.

• 2022’ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına, konusuna göre %50 ile %100 oranında hibe sağlayacağız.

• Geçen yıl pilot olarak başlayan, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

• Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile tarımsal işletmelerin etkin çalışmasına yönelik arazi edinimi uygulamaları ve buna bağlı olarak Arazi Bankacılığı geliştirilmesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor.

• Ayrıca kırsal kalkınmaya önemli bir katkı sağlayan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Proje sayımızı da 23’ten, 46’ya çıkardık.

• Kırsal kalkınmada, markalaşmaya ve coğrafi işaretli ürünlere büyük önem veriyoruz. Son 18 yılda; Türkiye’de 606 ürünün coğrafi işareti tescil edildi.

Şu anda da 681 ürünümüz tescil aşamasında bulunuyor.”

Ditap’ta 150 Milyon Liralık İşlem Hacmi Gerçekleşti

Bu yıl uygulanan Dijital Tarım Pazarı ile kırsaldaki üreticilerimizin tüketicilerimizle bir araya getirildiğini belirten Bakan Pakdemirli, Ditap’ta gerçekleşen işlem hacmini de paylaştı ve çağrıda bulundu. “Başta sözleşmeli üretim olmak üzere, üretim maliyetlerinin düşmesi, fiyat istikrarının sağlanması, üreticinin pazar alternatifinin artması gibi olanaklar sağladığı için, DİTAP, kırsalın elini çok güçlendirecek bir platform haline gelmeye başladı! Ve şu ana kadar, 118 bin üyemizle birlikte, 150 Milyon Liralık işlem hacmi gerçekleşti bile! Dolayısıyla ben, bütün sektör paydaşlarını, tüm çiftçilerimizi, tüm üreticilerimizi gecikmeden, DİTAP’taki yerlerini almaya davet ediyorum!”

“Suyun Gücünü Milletle Buluşturup, Son 18 Yılda 254 Milyar Liralık Yatırım Yaptık”

Kırsalda su ve sulama sorunu kalmaması için bütün imkânların seferber edildiğini de belirten Bakan Pakdemirli, ülke genelinde son 18 yılda yaklaşık 254 Milyar Liralık yatırım yapıldığını söyledi. “Sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20,1 Milyar Lira zirai gelir artışı sağladık. Son 2,5 yılda ise; su alanında yaklaşık 38 Milyar Liralık yatırım yaptık. Böylece; çiftçilerimize yıllık 2,6 Milyar Lira zirai gelir artışı sağladık. Önümüzdeki yılı da, “2021 Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı” olarak ilan ettik. Bu kapsamda “yeraltı barajları” başta olmak üzere, suyu tasarruflu ve verimli kullanma konusuna daha çok odaklanacağız” dedi.

Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı ve iyi uygulama örneklerinin sergilendiği UKAFEST’i oldukça önemsediklerini ifade eden Pakdemirli, bu ağın amacını da anlattı; “Politikaların daha etkin ve katılımlı uygulanmasında, özellikle tecrübe paylaşımı, sınır ötesi işbirliklerinin tesis edilmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması noktasında, bu ağı oldukça hayati buluyorum. Bu yapı ile yerel nüfusun kendi birikim ve kaynaklarının farkına varması ve bunları harekete geçirmesini hedeflemekteyiz. Yerel, ulusal ve uluslararası kalkınma bağlarını güçlü kılmak anlayışı ile çıktığımız bu yoldaki gücümüz, elbette yine kırsalın kendisidir.”

Önümüzdeki süreçte Kırsal Kalkınma için belirlenen hedefleri, yol haritasını da paylaştı Bakan Pakdemirli; “2023 yılına kadar, Bakanlık olarak;

Bir; 150 bin hektar alanı modern sulama sistemleri ile buluşturmak için toplam 600 Milyon Lira destek ödemesi yapılmasını planlıyoruz.

İki; 100 milyon m3 odun üretimi ile orman köylülerine 1 Milyar Lira katkı sağlayacağız.

Üç; 2,3 Milyar Lira ORKÖY desteğini, 33.300 orman köylüsü aileyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Dört; bal ormanı sayımızı 585’ten 720’ye çıkaracağız.

Beş; 754 milyon fidan üretim ve bakımı ile 470 ton tohum üretmeyi planlıyoruz. Zira bu üretimin ülke ekonomisine katkısı 430,8 Milyon Lira olacaktır.

Altı; kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, işveren ve kendi hesabına çalışan kadın girişimci sayısının yükseltilmesi için çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz.

Yedi; ülkemizin geleceği olan evlatlarımıza, doğa bilinci, çevre farkındalığı, tarım sevgisi ve gıda okuryazarlığı kazandırmak için 4.500 çocuğumuzun eğitim almasını sağlayacağız.

Sekiz; 2021 ve 2022 yıllarında hayvancılık, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanlarında, yeni başvuru çağrı ilanlarına çıkacağız. Bu başvuruların ödemelerini de 2023’ün sonuna kadar yapmış olacağız. Ve bu sayede de, hâlihazırda ülkemize tahsis edilmiş olan 601 Milyon Avro tutarındaki AB fonu, kırsal alanlarımızda yaşayan çiftçi ve yatırımcılarımızla buluşturulmuş olacaktır.

Dokuz; 2020 yılı içerisinde uygulanmaya başlanan LEADER Yaklaşımı –Yerel Kalkınma Stratejileri tedbiri ilk etapta 2023 yılsonuna kadar devam edecek, sözleşme imzalayan 50 Yerel Eylem Grubu’nun sayısının artırılması için çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız.

On; 2021-2027 dönemini kapsayacak olan IPARD-3 Programı ile ilgili hazırlık çalışmalarımız sürmektedir. IPARD-1 ve IPARD-2’den kazanılan tecrübelerle Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeni bir program oluşturacağız.

On bir; IPARD kapsamında kurulan işletmeler sayesinde kırsal alanlarımızda 100 bin istihdam hedefini yakalamak için elimizden geleni yapacağız.

On iki; 2021-2025 yılları arası 4. Dönem kırsal kalkınma destekleri kapsamında %50 hibe desteği vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine yönelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde %50 hibeli 500 Milyon Liraya varan hibe desteği vermeyi planlıyoruz.

On üç; Kırsal Alanda Uzman Eller Projesini ülke genelinde uygulamaya koymayı ve 200 Milyon Lira hibe desteği vermeyi hedefliyoruz.

“Kırsalı, Emek Verenlerimizi, Gücümüzün Son Damlasına Kadar Destekleyeceğiz”

Bakan Pakdemirli, konuşmasını, bundan sonraki süreçte de desteklerin artarak devam edeceğini söyleyerek tamamladı ve “Kırsalı, köylümüzü, çiftçimizi, emek verenlerimizi, gücümüzün son damlasına kadar destekleyecek ve yönlendireceğiz. Bakanlığım ve şahsım olarak; Biz, başarılı bir üretici olmayı hayal eden herkesin yanındayız! Biz, bir başarı öyküsü yazmak isteyen tüm çiftçilerimizin arkasındayız! Biz, girişimci ruhların, sağlam fikirlerin, vizyoner projelerin daima arkasındayız” dedi.

9 Aralık’a kadar online olarak gerçekleştirilecek UKAFEST’te, hibe desteği alan 42 başarılı kırsal kalkınma yatırımının tanıtımı da yapıldı. Kongre kapsamında ayrıca, öne çıkan ve hayata geçirilecek konulara ilişkin 8 temada toplantılar düzenlenecek.

Hakkında ali anatas

Diğer Haber

Potasyum Silikat Nedir

Potasyum silikat çoğunlukla tarım işlemlerinin yapıldığı alanlarda kullanılan bir kimyasaldır. Tarım sektöründe bakterilere katkı sağlamasından dolayı …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]