Anasayfa / Ekonomi / Ziraat Mühendisleri Odası 2017 yılının Tarımsal Desteklerini değerlendirdi..Neler var neler

Ziraat Mühendisleri Odası 2017 yılının Tarımsal Desteklerini değerlendirdi..Neler var neler

Ziraat Mühendisleri Odası, 2017 yılı tarımsal desteklerine ilişkin 21 Ağustos 2017 tarihinde bir değerlendirme yayınladı. Tarım ürünlerinin desteklenmesine geçen yıla göre bir artışın olmadığına dikkat çekilen değerlendirmede, “Havza bazlı fark ödemesi desteği verilen ürünlerden sadece pamukta 5 kuruş, mısırda ise 1 kuruşluk artış olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

“Geçen yıl 4 ay ve üzeri buzağılara ve malaklara verilen 350 liralık destek, bu yıl buzağılar için 350 lira malaklar için 150 lira olmuş, dolayısıyla malak desteği 200 lira azalmıştır.” denilen Ziraat Mühendisleri Odası açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:

 “Bütün bu değerlendirmelerimizden de görüleceği üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya konulacak destekler geçen yılın devamı niteliğindedir”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın tarım ürünlerine ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“ZMO: 2017 YILI TARIMSAL DESTEKLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ

2017 yılı tarım desteklerini genel anlamda değerlendirdiğimizde desteklemelerin bitkisel üretimde havzaya göre, hayvansal üretimde bölgelere göre, mazot ve gübre desteklerinin de ürün ve havza bazında belirlendiğini görüyoruz.

Alan bazlı en fazla desteğin pamuk ve çeltiğe verildiği (40 TL/da) bu desteğin buğdayda 17, ayçiçeği, mısır ve soyada 21, baklagillerde 15, fındık, yem bitkileri, kanola ve çayda 13 TL/da olduğu anlaşılmaktadır. Tarlasını nadasa bırakanlara verilecek destek 5 TL/da, toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak ödeme ise analiz başına 40 TL`dir. Fındığa 170 TL/da, küçük aile işletmelerine de 100 TL/da destek verilmiştir.

Havza bazlı fark ödemesi desteği verilen ürünlerden sadece pamukta 5 kuruş, mısırda ise 1 kuruşluk artış olmuştur. Geçen yılki desteklerin pamukta 75 kuruş, mısırda 2 kr/kg olarak uygulandığını görüyoruz.

Diğer desteklerde geçen yıla göre herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, destekler kilogram başına yağlık ayçiçeğinde 40 kuruş, soya fasulyesinde 60, kanolada 50, aspirde 55, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikalede 5, çeltikte 10, kuru fasulye, nohut, mercimekte 30, çayda 13 ve zeytinyağında 80 kuruş olarak belirlenmiştir.

Geçen yıl 4 ay ve üzeri buzağılara ve malaklara verilen 350 liralık destek, bu yıl buzağılar için 350 lira malaklar için 150 lira olmuş, dolayısıyla malak desteği 200 lira azalmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, inek, koyun, keçi ve manda çiğ sütü üretenlere verilecek destekleme primi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nca belirlenecektir. Bu desteklerden üretici örgütleri aracılığıyla ürününü pazarlayan üreticiler de yararlanacak olup, sütte kalite analiz değerlerine göre Bakanlıkça ödeme yapılacaktır. Et ve Süt Kurumu ise sütte regülasyon görevini sürdürecektir.

Diğer desteklemelere göz atıldığında da koyun-keçi ve çoban desteğinin artmadığı, arıcılık desteklerinin geçen yılla aynı olduğu görülmektedir.

2016 yılında üreticilere doğrudan destek ödemesi uygulaması bu yıl da devam edecek ve üretici örgütleri toplam destek üzerinden pay alacaktır.

Hayvancılık desteklerinden “çiftçi örgütlerini güçlendirme” adı altında kesinti yapılarak birliklere verilecek, koyun keçi desteğinin yüzde 8‘i il birliklerine aktarılacak, İl birlikleri için yapılan kesintinin yüzde 10‘u Merkez Birliği‘ne ödenecek. Buzağı malak,- manda desteğinin yüzde 3‘ü il-ilçe birliklerine, bu bedelin içinden yüzde 5‘i merkez birliğine ödenecektir.

Arıcılık desteğinin yüzde 2‘si il 7 ilçe birliklerine, bu bedelin içinden yüzde 60‘ı Merkez Birliği‘ne ödenecektir. Süt primi ödemesinde üretici veya yetiştirici birliği üzerinden yapılan desteklemelerde yüzde 3‘ü il/ilçe üretici, il yetiştirici birliklerine bu bedelin içinden yüzde 5‘i Merkez Birliğine aktarılacak, süt primi ödemesinde kooperatifler üzerinden yapılan desteklemede ise, desteğin yüzde 3‘ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden yüzde 25‘i merkez birliğine ödenecektir.

Bütün bu değerlendirmelerimizden de görüleceği üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya konulacak destekler geçen yılın devamı niteliğindedir.

Havza bazlı destek ödemesi için pamuk ve mısır dışında hiçbir üründe destek artışı yapılmamıştır.

Çiftçi umutla beklediği desteklerin açıklanmasıyla hüsrana uğramıştır. Ülke tarımı uygulanan yanlış politikalarla ve sözde “destek” adı altında aslında hiç verilmeyen “destek”le uçurumun kenarına gelmiştir.

Üretici çaresizdir, yalnızdır. Kaderine bırakılmıştır. Enflasyon ve girdi fiyatlarındaki artışa karşın, desteklemelerde artışa gidilmemesi, sosyal adalet anlayışıyla tezat teşkil etmektedir.

Diğer taraftan geçmiş yıllarda da dile getirdiğimiz gibi bizim ülkemizde destekler üretim dönemi sonunda belirlenmektedir. Desteklerin üretim dönemi öncesinde ilan edilmesi gerekir.

Destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli değildir. Önce Bakanlık tebliğler çıkaracak, tebliğlerde destekleme ödemelerine ilişkin esaslar belirlenecek, neticede üretici Bakanlığın uygun göreceği bir tarihte üstelik banka komisyon ödeyerek parasını alacaktır.

Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak üreticiyi mağdur eden bu yılki tarımsal desteklerin kabul edilemez olduğu görüşündeyiz. Desteklemeler, doğru ve akılcı belirlenmiş hedeflere ulaşmaya hizmet edecek şekilde, ürünler arasındaki pariteyi koruyarak, üretim dönemi öncesinde açıklanacak şekilde belirlenmelidir.

Saygılarımızla

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası”

Hasatdergisi.com

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Kral suyu nedir, ne işe yarar?

Pek çok madde kolay asitlerde çözülebilse de bazı maddelerin çözünmesi çok zordur. Bu maddeler için …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]