Anasayfa / Genel / Ulu Önderimizin fikirlerini ideallerini ve Cumhuriyeti yeni kuşaklara aktarmalıyız

Ulu Önderimizin fikirlerini ideallerini ve Cumhuriyeti yeni kuşaklara aktarmalıyız

Mahmut Özgener / İzmir Ticaret Odası Başkanı

Ülkemiz için 2023 yılı ay­rı bir öneme sahip. Çün­kü Cumhuriyetimi­zin ilanının 100’üncü yıl dönü­münü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşı­yoruz. İzmir Ticaret Odası ola­rak Ulu Önderimiz Gazi Musta­fa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu Cumhu­riyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmanın asli görevlerimizden olduğu­na inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı nedeniyle pek çok projeyi hayata geçireceğiz. İz­mir Valiliğimizin “Cumhuriye­tin 100’üncü Yılında 100 Etkin­lik” takviminde yer alan projele­rimizden ilki, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile beraber hazırladı­ğımız 40 dakikalık “İzmir Bası­nı Belgeseli”. Belgesel çalışma­mızda, 1800’lü yıllardan başla­yarak, kentimizin basın tarihini kıymetli gazetecilerden dinle­me fırsatı bulacağız.

Bir diğer kıymetli çalışma­mız, kentimizin kültürel ge­lişimine katkı sağlayacağına inandığımız “Yüzyılın Sevda­sı: İzmir” isimli kitap projemiz. Yazar Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe tarafından odamız için kaleme alınan bu eser; Cumhu­riyetimizin 100 yıllık sürecinde İzmir’in üstlendiği rolü detay­lı bir şekilde okuyucuya akta­rıyor. Heyecanlıyız, çünkü bir­çoğumuzun şahitlik ettiği İz­mir’in yakın dönem tarihini de bu yayınla, geleceğe iz olarak bı­rakacağız.

Kitap projemiz İzmir’in üstlendiği rolü anlatıyor

Ülkemizin odalar ve borsala­rı bünyesinde faaliyet gösteren tek müzesi olan ve bu yıl 20’nci yılını kutlayan İzmir Ticaret Ta­rihi Müzemiz için hazırlanan “İzmir Ticaret Tarihi Müze­si Prestij Kitap Seti” de 100’ün­cü yıl projelerimiz arasında yer alacak. Bu kitap setinin içinde, uluslararası bilim insanlarının müzemizde bulunan eserlere yönelik incelemeleri olacak.

Elbette, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı vesilesiyle hayata geçireceğimiz projelerimiz bun­larla kısıtlı kalmayacak; gençle­rimizin mesleki gelişimine des­tek vermek üzere kentimizde­ki üniversitelerde eğitim gören gençlerimize yönelik düzenle­necek panel aracılığıyla “100 Genç ile İş Hayatında 100 Da­kika” koçluk eğitimi, “100 Mil­yon Adımla 100 Öğrenciye Burs Projesi” gibi birçok farklı orga­nizasyon ile bu yılı taçlandırma­yı hedefliyoruz.

Bir inkılap hareketidir

Cumhuriyetin ilanı, uzun mü­cadeleler sonucunda özgürlü­ğünü kazanmış bir toplumun, geleceğe emin adımlarla yürü­mesini hedefleyen bir inkılap hareketidir. Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan, diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bu adım, günü­müz Türkiye’sini şekillendiren en temel değerdir. İzmir Tica­ret Odası olarak bu anlamlı günü kutlamak için, günün anlam ve önemine uygun, dönemin ruhu­nu taşıyan bir Cumhuriyet Balo­su düzenleyeceğiz.

Hayata geçireceğimiz tüm projelerimizin İzmir’e ve ülke­mize katkı sağlayacağına inanı­yor, bu duygu düşüncelerle tam bağımsızlık mücadelesinin mi­henk taşı olan Cumhuriyet’in ilanının 100. Yılını en içten di­leklerimle kutluyorum. “Cum­huriyetimizi” bizlere armağan eden, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol­mak üzere, tüm silah arkadaşla­rını minnetle anıyorum.

Hakkında

Diğer Haber

BASIN BÜLTENİ ATÖLYESİ ADANADA YAPILACAK

 2024’ün Üçüncü “Anadolu Panelleri” 10 Haziran da Adana da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]