Anasayfa / Ekonomi / Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! O borçlara yapılandırma geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! O borçlara yapılandırma geliyor

Osmaniye’de faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullandırılan ve muaccel hale gelen borçları yeniden yapılandırılıyor. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yapılandırmanın son gününün 31 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar olacağı belirtildi.

Müdürlükten tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şunlar yer aldı:
“Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılıyor. Beş yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 4’üncü maddesinin (13) numaralı fıkrası doğrultusunda uygulanacaktır.

7256 sayılı Kanunun 4. maddesi ve ortak hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yüzde 3 faiz uygulanarak hesaplanacaktır.

Borç tutarının bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ilk taksit 2021 yılı kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz”

Hakkında ali anatas

Diğer Haber

Kartla ödeme 1 trilyon lirayı buldu

BKM, şubat ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]