Anasayfa / Tarım Alanları / Tarım arazileri yönetmeliği yürürlüğe girdi

Tarım arazileri yönetmeliği yürürlüğe girdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği yayımladı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik bu sabah Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete 24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA YÖNETMELİK Sayı: 30311

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Hasatdergisi.com

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Tarım sektörüne 50 milyon dolar kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fund for International Development-OPEC …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]