Anasayfa / Haberler / Tarım arazileri betonlaşacak!

Tarım arazileri betonlaşacak!

Samsun-Tekkeköy’de yaklaşık 180 hektarlık araziyi ‘Lojistik Köy Projesi ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan eden Bakanlar Kurulu kararının iptali için yurttaşların açtığı davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda projenin yer seçimine kesin bir dille karşı çıkılıyor; hem birinci sınıf tarım alanlarının korunması temel ilkesi hem de planlamadaki eksiklikler dolayısıyla projenin ilgili alanda yapılamayacağı belirtiliyor ve dava konusu kararın iptali yönünde görüş bildiriliyor. Avrupa Birliği fonuyla Lojistik Köy projesinin yapılmak istendiği alanın 128 hektarlık kısmı çiftçilerin tapulu birinci sınıf tarım arazilerinden oluşuyor ve yem bitkileri, buğday, arpa ile çeltik ekiliyor. Kalan 49 hektarlık kısmıysa mera vasfı taşıyor. 2 farklı yürütmeyi durdurma kararı bulunan projeyle ilgili davada bilirkişi raporu da lehte geldi fakat bölgede ‘fiili durum’ yaratmak için iş makinaları tarım arazileri içinde çalışmaya başladı bile.

Lojistik köy projesinin yapılmak istendiği bölge, yürürlükte olan en üst plan niteliğindeki Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinde korunması gereken hassas alanlar içinde kalıyor. Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planındaysa “nitelikli tarım alanı” olarak anılıyor. 28 Aralık 2015’te keşif yapan bilirkişi heyeti, bu nitelikleri anımsatıyor ve raporda “Eğer proje bölgeye kurulursa kırdan kente göç başlayacak ve tarımsal alan amacı dışında kullanılmış olacak. Bu alanın tümü ‘lojistik köy ve çevresi düzenleme alanı’ gösterimi ile yapılaşmaya açılarak yürürlükteki plan raporundaki temel koruma ilkesine aykırı bir uygulama yapılmıştır” uyarılarında bulunuyor.

Bilirkişi heyeti, Samsun için faydalı bir proje olsa da, dava konusu alanda yapılmasının mümkün olmadığını ve dava konusu kararın iptali edilmesi yönünde görüş bildirdi.

ARAZİLER TAHRİP EDİLİYOR
Hâlihazırda hakkında iki farklı yürütmeyi durdurma kararı bulunan proje hakkındaki iptal davalarından birinde, bilirkişi raporu direnen çiftçiler ve Tekkeköylülerin lehine gelse de, alandaki ‘fiili durum yaratma’ çabaları sürüyor. Önceki haftadan bu yana, mahkeme kararlarına karşın bölgede faaliyet başlatmaya çalışan müteahhit şirkete bağlı iş makineleri, konteynerlerini kurduktan sonra mera alanlarda çalışma yaptı. Bu haftaysa buğday ve çavdar ekili tarım alanlarına giren iş makineleri mahsulü tahrip etti.

www.birgun.net

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]