Anasayfa / Genel / Nerede oy kullanacağım? | YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Nerede oy kullanacağım? | YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşların nerede oy kullanacakları belli oldu. 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listeleri “Seçmen Sorgulama Uygulaması” ile sorgulanabiliyor.

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama hem YSK hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgisini görüntüleyebilecek. Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

Seçmen listeleri askıya çıktı mı?

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvime göre muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ait askı listeleri güncellenmek için bugün 08.00 itibariyle ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

Deprem bölgesinde nasıl oy kullanılacak?

Deprem bölgesinde yaşayan ve adres değişikliğini henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Seçimlerde oy vermeye yönelik sık sorulan sorular ve yanıtları ise şöyle

Depremden etkilenen bölgelerde muhtarlık bölgesi askı listeleri nerelere asılacak?

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde muhtarlık bölgesi askı listelerinin nereye asıldığı askı süresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından vatandaşlara duyurulacaktır.

Deprem sebebi ile yaşadığım şehirden taşındım. Yeni adresimde nasıl oy kullanabilirim?

17 Mart 2023 tarihi de dahil olmak üzere nüfus müdürlüklerinde yaptığınız adres değişiklikleriniz başka bir işleme gerek kalmadan seçmen kütüklerine yansıtılır. Bundan sonra yapılacak adres bildirimlerinde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan veya askı süresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu varsa ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Deprem bölgesinde görevlendirildim. Görev yerimde nasıl oy kullanabilirim?

Askı süresi içerisinde bir başka yerleşim yerinden 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler, askı süresi içinde (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) atama veya görevlendirme belgesi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Deprem sebebi ile çadır kent/konteyner/yurt vb. yerlerde geçici olarak ikamet ediyorum. Bulunduğum yerde oy kullanabilir miyim?

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup, seçmen niteliğini taşıyan ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi’nin 7’nci maddesi uyarınca “Diğer Adres” olarak belirtilen (yatılı okul, öğrenci yurdu, huzurevi, karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, sosyal ve eğitim tesisleri gibi) yerlerde kalıp, kaldıkları yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak isteyenler, askı süresi içinde (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) orada kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yerin bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Deprem bölgesinde seçmen bilgi kâğıtları nasıl dağıtılacak?

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının mümkün olmadığı hallerde seçmen bilgi kâğıtlarının nereden alınacağı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak vatandaşlara duyurulur.

Adres kaydımın olduğu yer dışında başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim?

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

Askerden terhis olanlar terhis belgesi ile seçmenlik kaydını nasıl yaptırır?

Oy verme günü itibariyle silahaltında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları “Oy Kullanabilir” hale getirilir.

Oy verme günü itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için askı süresi içinde terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibraz edilmesi şartıyla ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Hakkında

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]