Anasayfa / Genel / “Müthiş Türk Kızı” ‘Finansın Merkezi’nden DÜNYA’ya bildirecek

“Müthiş Türk Kızı” ‘Finansın Merkezi’nden DÜNYA’ya bildirecek

Adımızda yer aldığı gibi sadece Türkiye’de değil, dünyadaki gelişmele­ri de sizlere yerinde ve uzman isimlere emanet ediyor, genç DÜNYA’nın dinamik kalem­lerine yeni isimler ekleniyor. Bu isimlerden biri de küre­sel finans sisteminin merke­zi ABD’de ekonomi çevreleri­nin “Müthiş Türk Kızı” olarak tanıdığı Hafize Gaye Erkan. Goldman Sachs’ta başladığı kariyerine 2009 yılında ABD yönetiminin el koyduğu First Republic Bank’ın dümenine geçerek adını dünyaya duyu­ran Gaye Erkan, neredeyse ke­penk kapatacak olan bankanın 2014 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Aynı zamanda bankanın Yatı­rım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı koltuk­larını alarak dümene geçen Er­kan, göreve geldiğinde Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo­nu (FDIC) tarafından yöneti­len bankanın aktiflerini 20-25 milyar dolar civarından 200 milyar dolara taşıyarak bir dev haline getirmişti.

Sigorta devinde yönetimde…

43 yaşındaki Erkan’ın yeni durağı ise risk, strateji ve insan alanlarında dünyanın önde ge­len profesyonel hizmetler fir­ması olan 85 binden fazla ça­lışanı olan Marsh McLennan oldu. Sigorta devinin Yönetim Kurulu’na atanan Erkan ban­kacılık sektöründe teknolojiyi insanları geliştirme aracı ola­rak kullanarak özel bankacı­lık ve varlık yönetimi hizmet­lerini farklı bir boyuta taşıyor. ABD’deki finans kuruluşla­rı arasında en genç CEO olan Müthiş Türk Kızı; Gaye Erkan finansın merkezindeki iş yo­ğunluğuna bir yenisini daha ekliyor ve 8 Mart’tan itibaren DÜNYA Gazetesi’nde yazmaya başlıyor. Finansın Merkezi’n­den adlı köşesinde ekonomide yaşanan gelişmeleri, analizle­riyle en sıcak ve en doğru şekil­de bu köşeden sizlere sunacak. Kendisine; DÜNYA ailesi ola­rak “hoş geldin” diyoruz.

Hakkında

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]