Anasayfa / çevre / Mümtaz Büyüknalça: Tarım Kredi şemsiye görevi görmeli

Mümtaz Büyüknalça: Tarım Kredi şemsiye görevi görmeli

Tarım Kredi Kooperatifleri eski Genel Müdür Yardımcısı Mümtaz Büyüknalça, ülkemizde tarım ve hayvancılığın problemlerinin çözümünün kooperatifçilikten geçtiğini belirterek, dünyadaki örnek kooperatifçilik hareketinin Türkiye’deki uzantısının Tarım Kredi Kooperatifleri olduğunu kaydetti.

BATIYI 100 YIL GERİDEN TAKİP EDİYORUZ

“Kooperatifleşme açısından Batıyı yaklaşık olarak 100 yıl geriden takip ediyoruz. 100 yıl önceki dünya şartları ile günümüzün şartları çok farklı. Avrupa’nın 100 yıl önce kurduğu birlikleri, biz günümüz şartlarında aynı modelle oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda ülkemizde tarımsal amaçlı kooperatif sayısı 12.404, üye sayısı ise 4 milyon 200 bin. Bu kooperatiflerin üst örgütlenmesinde 151 bölge birliği ve 8 de merkez birliği bulunmaktadır.

NİCELİKSEL OLARAK SORUN YOK NİTELİK SORUNU VAR

Ülkemizde niceliksel açıdan kooperatifleşmede sorun yok, sayı oldukça fazla. Sorun, bunların nitelikli şekilde işlememesi ve fonksiyonel olmaması.

Ülkemiz tarım ve hayvancılığının yapısı da çok farklı. Ülkemiz tarım ve hayvancılığının % 90’lık kısmını küçük ve ortak ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Ülkemiz tarım ve hayvancılığını Avrupa ya da Amerika’daki yapıya benzetmemizin sonucunu yaşıyoruz.

GÜNEY KORE ÖRNEĞİ

Ülkemiz tarım ve hayvancılığındaki problemin çözümü Kooperatifçilikten geçmektedir.

Bu konuda basit bir örnek Güney Kore Ulusal Tarım Kooperatifleri verilebilir. Bizden 1 asır sonra, 1961 yılında başladıkları kooperatifçilik hareketinde dünyada üçüncü büyük tarımsal kooperatif haline gelmişlerdir. Güney Koreli çiftçilerin yüzde 80’inden fazlasını kapsayan, 1.165 kooperatife 2,5 milyon ortağı bulunmaktadır. 2015 yılındaki geliri 7,2 milyar dolar. TKK ile benzer özellikleri taşımaktadır. Tarımsal pazarlama, besi hayvanı pazarlaması, bankacılık ve sigortacılık ile rehberlik hizmeti sunmaktadır.

Hollanda merkezli olan ve kuruluş süreci küçük tarımsal kooperatiflerle başlayan, bugün 120 ülkede faaliyet gösterenRabobank, kooperatif bankacılığının ulaşabileceği boyutu göstermesi açısından global ölçekli başarılı bir örnektir.

TARIM KREDİ’NİN FAALİYET ALANI TÜM ÜLKEYİ KAPSIYOR

Dünya Kooperatifçilik hareketinin bu başarılı örneklerinin Ülkemizdeki uzantısı Tarım Kredi Kooperatifleridir. TKK’nın faaliyet alanı tüm ülkeyi kapsamaktadır. En köklü ve en yaygın kooperatifçilik hareketidir. Ülke genelindeki 1625 kooperatif ile 36.473 yerleşim birimindeki 1 milyon üzerindeki ortak çiftçisi ile Ülkemizdeki yerleşim birimlerinin % 90’ına hizmet götürmektedir. Ülkemizdeki çiftçilerin ise % 50’si TKK’nin ortağı bulunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin;

-Türkiye’nin her bölge, il ve ilçelerindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine etki edebilecek, yön verecek organizasyonel yapıya sahip olması,

-1863 yılından bugüne uzanan deneyim, bilgi birikimi, farkındalık ve gerek üretici gerek tüketiciler tarafından güvenilir bir marka değeri olması,

-Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticilerin verimlilik ve karlılığını arttırabilecek, ülke ekonomisine her yönden katkı sağlayıp Milli ekonominin kurulmasına katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olması,

-Milli üretim süreçlerine dönük yeni istihdam alanları, teknolojik ve biyoteknolojik Ar-Ge yapabilme ve teknolojik yenilikleri ve altyapıları üreticiler ile buluşturarak dünyada tarım ve hayvancılıkta ülkemizin hak ettiği konuma getirilmesine öncülük edebilecek ekonomik ve organizasyonel potansiyele sahip olması,

-Tarım ve hayvancılık yapılan her birime ve işletmeye ulaşabilme, anlık veri toplama imkânları ve sorunların hızlı tespiti nedeni ile tarım ve hayvancılığın geleceğinde öncü, vizyoner, sorun önleyici ve destekleyici stratejiler, politikalar, uygulamalar geliştirme imkânına sahiptir.

ALT YAPI VE NİTELİKLİ PERSONEL SORUNU VAR

Bu organizasyonel yapısı ile Türkiye’nin her yerine ulaşabilen, büyük tecrübe ve bilgi birikimi ile etkinliği olan köklü bir kurum olmasına karşın;

-Teknolojik, biyoteknolojik yeterli altyapısının olmaması,

-Alanında herkes tarafından kabul edilen uzman bilgiye sahip nitelikli personel sayısının azlığı,

-Bilimsel işbirlikleri ile dünyada rekabet edebilir bir tarım ve hayvancılık için inovatif ürünler üretilmesi ve/veya var olan ürünlerin erken dönem küçük üretici ve işletmelerin buluşturulmasında yeterli etkinlikte bulunamaması,

-TKK’ya üye çiftçileri mevcut fon ve desteklerden istenen oranda yararlanamaması sorununu çözecek altyapı ve birikim eksikliği,

-Gerek üye gerek çalışanların dünya ile rekabet edebilir bir yapıya dönüşmesi için gerekli teknolojik desteğin ve eğitimin küçük, orta boy başta olmak üzere işletmelere ve kooperatif çalışanlarına sağlanmasındaki altyapı ve nitelikli personel eksikliği,

-TKK’nde muhasebe kayıtları 2000 yılından beri bilgisayar ortamında tutulmasına karşın, Kurumun potansiyelini en etkin bir biçimde kullanmasını sağlayacak ve optimize edecek IT ve Eğitim altyapılarının olmayışı ve/veya var olanların birbiri ile entegre olarak etkin bir biçimde çalışmaması,

-Gerek aile tipi yazılım ve donanımları kullanmayan yada minimum seviyede kullanan, gerekse orta ve büyük boyutlu olup sınırlı yada ileri düzeyde bu teknolojilere sahip olan işletmelerden GTHB’ye veri akışı oldukça yetersiz, gecikmeli ve güvenilir olmaktan uzaktır.

TARIM KREDİ’YE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

TKK’nin çiftçimize, ülkemiz tarım ve hayvancılığına katkı sağlayarak, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerini aşağı çekebilmesi esas görevidir. Bu şartlar altında ülkemiz tarım ve hayvancılığının yaşatılabilmesi ve insanlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasında TKK’ne önemli görevler düşmektedir. Bu görevini layıkıyla yapabilmesi için de tarımsal organizasyonlar içerisinde şemsiye görevi yapabilecek şekilde yapılanması ile sağlanabilir.”

Hakkında Serkan AĞAOĞLU

Diğer Haber

ÇİĞDEM FİLİMİ YOLA ÇIKTI

Dünya prömiyerini İspanya’da yapacak: Çiğdem filmi yola çıktı. Kars’ta çekilmişti, dünya prömiyerini İspanya’da yapacak: Çiğdem …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]