Anasayfa / Genel / “Kadınların ışığı ile yükselip iyileşeceğiz”

“Kadınların ışığı ile yükselip iyileşeceğiz”

Güneş DOĞDU SOYLU

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve etki­si bakımından çok geniş alanı kapsayan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli dep­remlerden etkilenen 11 şehirden biri de Gazian­tep… Şehrin büyükşehir belediye başkanı bir ka­dın, Fatma Şahin…

Olağanüstü zor bir dönemden geçildiğini anla­tan Fatma Şahin, “Şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi dirençli yapma konusunda bir araya geldik. TÜ­BİTAK ile Deprem Master Planı yapmıştık. Tek­nik odalar, akademik kadrolar, STK’lar ve beşeri sermayemizle bu işin uzmanı hocalarla çalışmaya başlamıştık. ‘Dirençli Şehir’ konusunda en hazır kentlerden bir tanesiydik. Biz itfaiye bölümümü­zü bu gibi durumlara hazırlamış, personelimizi arama kurtarma konusunda eğitmiştik” dedi.

Vatandaşların hayatını hızlı bir şekilde normal­leşmesi için çalışıldığını vurgulayan Başkan Şa­hin, şu mesajı verdi: “İlçeleri hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Yıkılan tarihi mekanları aslına uy­gun hızlı bir şekilde restore edeceğiz. Orta ve uzun vadeli sürdürülebilir dirençli şehir yolculuğu­muzda teknoloji, bilgi ve bilim yoluyla bu toplantı­ya katılan katılımcıların tecrübelerinden yararla­nacağız. Kadınların ışığı ile yükselip iyileşeceğiz.”

Acil yardım ve afet planlarını “kadın hassasi­yeti” ile yürüten Gaziantep Belediye Başkanı Fat­ma Şahin, afet sonrası çevreye uyum, sağlamlık ve tarım çalışmalarıyla ilgili de kadınların desteğini alıyor. 40 kadın rektör ve rektör yardımcısıyla da video konferans yöntemiyle bir araya gelen Şahin, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel mesajını da DÜNYA Gazetesi aracılığıyla paylaştı:

“Tek yürek tek bilek aşacağız”

“GBB, İslahiye ve Nurdağı’nda depremzedelerin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıy­la ücretsiz yararlanabilecekleri sosyal marketler kurdu. Bu marketlerden kadınlar aile hayatının de­vamlılığını sağlayabilmek adına hane ihtiyaçları­na kolaylıkla ulaşabiliyor. Afet bölgesinde özellikle anne ve bebeklerin ihtiyaçlarının sağlanması adına bebek bezleri, mama, emzik, biberon, ıslak mendil, bebek battaniyesi gibi çok sayıda anne bebek ihti­yaçları da büyükşehir tarafından temin edilirken, kente belediye üzerinden ulaştırılan yardım paket­leri de ihtiyaç sahiplerine ivedilikle ulaştırıldı.”

“Büyükşehir Belediyesi ayrıca kadınların talep­lerini genişleterek çadır kentlerde ve konteynır­larda yaşayan vatandaşlar için hijyen kitleri oluş­turdu. Oluşturulan kitler, kişisel temizlik için ge­rekli olan diş macunu ve fırçası, deterjan, tırnak makası ve tarak ile hazırlanarak dağıtımlar ger­çekleştirildi.”

“Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Baş­kanlığı, depremden etkilenen vatandaşlara psiko­lojik destek de sağlıyor. Depremin ardından özel­likle çocuk ve yetişkinlerde travma sonrası stres bozukluğu olan ruhsal rahatsızlık belirtilerinin görülmesini engellemek için 30 kişilik ekiple sa­hada çalışmalar yürüten GBB ekipleri deprem alanlarında kadın ve çocuklardan başlayarak tüm depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.”

Gezici kütüphaneler çocuklarla buluştu

“Şehir merkezinde bulunan uygulamalı çocuk kütüphaneleri Kültür ve Turizm Daire Başkanlı­ğı’nca yapılan hazırlıklarla 5 otobüse dönüştürü­lerek gezici olarak ilçelerde çocuklarla buluşuyor. Gezici çocuk kütüphanesinde depremden etkile­nen çocuklar etkileşimli okuma, masal saati, el sa­natları atölyeleri ve drama etkinliklerine katılıyor.”

“Bu kadar olumsuzluğun arasında güzel haber almak iyi geliyor insana. GASKİ tesislerimize sı­ğınan depremzedelerin içinde hamile olan karde­şimiz yavrusunu dünyaya orada sağlıklı bir şekil­de getirmiş. Allah analı babalı büyütsün, bir daha böyle kötü günler göstermesin.”

“İlçeleri ayağa kaldıracağız”

“Şehir olağanüstü zor bir dönemden geçiyor. Şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi dirençli yapma ko­nusunda bir araya geldik. TÜBİTAK ile Deprem Master Planı yapmıştık. Teknik odalar, akademik kadrolar, STK’lar ve beşeri sermayemizle bu işin uzmanı hocalarla çalışmaya başlamıştık. ‘Dirençli Şehir’ konusunda en hazır kentlerden bir tanesiy­dik. Biz itfaiye bölümümüzü bu gibi durumlara ha­zırlamış, personelimizi arama kurtarma konusun­da eğitmiştik.”

Hakkında

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]