Anasayfa / Genel / GÜBRETAŞ MODEL ALANLARLA BİLİNÇLİ TARIMA ÖNCÜLÜK EDİYOR

GÜBRETAŞ MODEL ALANLARLA BİLİNÇLİ TARIMA ÖNCÜLÜK EDİYOR

GÜBRETAŞ’ınTürkiye genelinde tarımsal verimliliği artırmak amacıyla özellikle son 15 yılda yoğun şekilde yürüttüğü bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerinde, üreticilere toprak analizi, bilinçli bitki besleme, bilinçli tarım tekniklerigibi konulardaeğitimler ve tarımsal danışmanlık hizmetleri verilmeye devam ediliyor.Salgın döneminde çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü kimyevi gübreyi kesintisiz şekilde temin eden GÜBRETAŞ, bir yandan da model üretim alanı gibiuygulamalarıyla çiftçilerin yanında olmayı sürdürdü.

GÜBRETAŞ’ınüreticiler arasında doğru tekniklerin yaygınlaşmasına yönelik projeleriyle tarımsal bilinçlenmeye katkı sağladığınıbelirtenGenel Müdürİbrahim Yumaklı, “Şirket olarak kuruluşumuzdan beri koruduğumuzverimliliği artırmamisyonu doğrultusunda,ürünlerimizle ve çiftçilere sunduğumuz hizmetlerle tarıma katma değer sağlıyoruz. Bu çerçevede uzman ziraat mühendislerimiz, Türkiye’nin dört bir yanında üreticilere ulaşarak farklı yöntem ve kanallarla ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyorlar. Bu çalışmalarla her zaman ve her yerde üreticinin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

 

MODEL ALANLARDA YÜKSEK VERİM ARTIŞLARI SÜRÜYOR

GÜBRETAŞ’ınülke tarımının gelişimi için sosyal fayda sorumluluğuyla da hareket eden bir şirket olduğunu vurgulayan İbrahim Yumaklı,“Sadece yenilikçi ürünler geliştirip bunları üreticilere ulaştırmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda farklı illerde önder üreticilerle yaptığımız işbirlikleriyle bilinçli tarım örnekleri ortaya koyarak, yüksek verime ulaşmanın nasıl mümkün olabileceğinide gösteriyoruz” dedi.

Bu çerçevede 2017’ye kadar her yıl 4-5 yerde yapılan model üretim alanı çalışmalarını son 3 yılda hızla arttırdıklarını belirten Yumaklı, “Tarımdasomut örnekler görmenin ve göstermenin,etkili bir farkındalık sağladığınainanıyoruz. Son yıllarda üreticilerin bizzat arazide gözlemleyerek bilgi edinme yöntemine ilgisinin artması da bunu destekliyor. Bu nedenle model üretim alanı sayımızı yıldan yıla artırıyoruz. 2018 yılında ülkemizin 18 farklı yerinde kurduğumuz ve 2019’da sayısını 27’ye çıkardığımız GÜBRETAŞ model üretim alanlarını, salgına rağmen 2020 yılında ülkemizin 29 noktasına ilaveten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 2 yerle birlikte toplamda 31’e yükseltmiş olduk” diye konuştu.

Geride kalanyılda mısırdan zeytine, fındıktan şekerpancarınaülkemizde yaygın yetiştirilen toplam16 farklı tarımsal ürün için model üretim alanları kurduklarını hatırlatan Yumaklı, salgının getirdiği zorluklara rağmen bu deneme arazilerinde yine üreticilerin yüzünü güldüren hasatlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin süreçleri hakkında yaptığı değerlendirmede, “Belirlediğimiz kriterlere uygun olarak farklı illerde bazı üreticilerle ortaklaşa yürüttüğümüz bu çalışmaların tüm aşamaları, GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri tarafından yakından takip ediliyor. Ekim öncesinden başlayıp hasada kadar devam eden süreçte arazideki bitkinin gelişimi her adımda ziraat mühendislerimiz, üreticiyi de bilgilendirerek aslında uygulamalı bir eğitim gerçekleştirmiş oluyor” diyen Genel Müdür Yumaklı, bu çalışmalar sayesinde üreticiler arasında bilinçli tarımın yaygınlaşmasını sağladıklarını vurguladı.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de gerçekleştirilen model üretim alanı uygulamalarında da Türkiye ve bölge verim ortalamasının üzerinde alınan sonuçlarıbazı örnekler vererek hatırlatan İbrahimYumaklı,Bölgedeki önder üretici verim ortalamalarıyla kıyaslandığında bu yıl Siirt’teki Siirt fıstığında %49, Balıkesir’deki silajlık mısırda %52, Düzce’deki fındık hasadında %60, Yozgat’taki şekerpancarı uygulamasında %66ve Mersin’deki zeytin model alanında ise %117 daha yüksek verimler elde ettik. Türkiye verim ortalamalarıyla kıyaslandığında bu oranların da üzerine çıkılıyor. Ürüne, bölgeye ve seçilen arazinin toprak değerlerine göre farklı oranlara ulaşılsa da genel manada diğer faktörlerin de uygunluğu halinde bilinçli yöntemlerle tarımsal üretim yapıldığında, bir araziden en az ortalama yüzde 25-30 verim artışı sağlanabildiğini ve bu oranların bazen birkaç katına kadar çıktığını her yıl farklı noktalarda somut örneklerle ortaya koymaya devam ediyoruz” dedi.

Önceki yıllarda model alanların hasat zamanı bölgedeki çiftçilerin geniş katılımıyla yapılan tarla ve bahçe günü etkinliklerini salgın tedbirleri dolayısıylayapmadıklarını belirten Yumaklı, “2020’de deneme arazilerinde gerçekleştirdiğimiz uygulama ve hasat süreçlerini gösteren filmler hazırladık ve bunları dijital mecralarda yayınlayarak, yapılan örnek uygulamaların sonuçları tüm üreticilerle paylaşmış olduk. Bilinçli tarıma yönelik bu filmlerimiz yoğun bir ilgi görüyor” dedi.

 

VERİMLE BİRLİKTE ÜRETİCİ GELİRLERİ DE ARTIYOR

Ulaşılan bu başarılı verim sonuçlarının, ülke tarımındaki büyüme potansiyelini göstermesi açısından önemli olduğunu belirten İbrahim Yumaklı, “Bilinçli tarımın yaygınlaşması halinde Türkiye genelinde tüm arazilerden optimum girdi kullanımıyla daha yüksek verim alınarak üretici gelirlerinin arttırılabileceğini bu model uygulamalarla ortaya koyuyoruz. Verim ve kaliteyle birlikte üretici gelirlerinin artışı, tarımın ülke ekonomisine katkısını da yükseltecektirdiye konuştu.

GÜBRETAŞ’ın2021 yılıyla ilgili model alan planlamalarına da değinen Genel Müdür Yumaklı, “Model üretim alanları projesinde il ve ürün çeşitliliği sayımızı giderek artırmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda sahadaki ziraat mühendislerimiz Isparta, Kayseri, Yalova, Iğdır, Şırnak, Kastamonu ve Afyon gibi daha önce model üretim alanı çalışması yapılmayan illeri de planlamaya dahil ederek,başlıca tarımsal ürünlerin yanında sarımsak, havuç ve fıstık gibi farklı ürünler için de model alan hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl en az 33 noktada model üretim alanı kurarak, bu rol model verimlilik çalışmalarımızı artan tempoyla sürdürme niyetindeyiz diye konuştu.

 

“BÖYLE DEĞERLİ BİR AİLENİN ÜYESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Ülkemizde tarımın ve tarımsal öğretimin köklü bir geçmişe sahip olduğunu da hatırlatan İbrahim Yumaklı, “İnsanlığın gıda ve beslenme ihtiyacının karşılanması açısından gün geçtikçe stratejik önemi artan tarım sektöründe, ülke olarak çok büyük bir potansiyele ve imkanlara sahibiz. 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul’da kurulan Halkalı Ziraat Mektebi, bu topraklarda tarımsal eğitime verilen önemi göstermektedir. Bu vesileyle ülkemizde tarımsal öğretimin başlamasının 175. yıldönümünü kutlarken, özellikle salgın sürecinde de kesintisiz tarımsal üretim için fedakarca emek vermeyi sürdüren çiftçilerimize saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Böyle değerli bir ailenin üyesi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

 

GÜBRETAŞ MODEL ÜRETİM ALANI ÇALIŞMALARI NASIL UYGULANIYOR?

GÜBRETAŞ’ın yıllardır gerçekleştirdiği ve son 3 yılda artan sayıyla devam ettirdiği “model üretim alanları” uygulamasında seçilecek lokasyon ve bitkiler, şirketin esas aldığı bazı kriterlere göre tespit ediliyor. Seçilen bitkisel ürünün en fazla tarımı yapılan bölgelere öncelik veriliyor. Seçilen bitkinin özellikle ülkemiz için ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünler arasında olması ve böylece tarımsal ekonomiye katkının artırılması hedefleniyor.

Sahadaki ziraat mühendislerinin farklı bölgelerdeki Tarım Kredi ortakları veönder üreticilerle el ele vererek tohumdan hasada kadarki süreci birlikte yürüttüğü “model üretim alanı” çalışmalarında, ölçülebilir hedefler konulmasına özen gösteriliyor.

Hasat dönemi aradaki farkın görülmesi için “şahitli üretim” yöntemiyle arazinin bir bölümüne GÜBRETAŞ ekibinin belirlediği besleme programı uygulanırken, kalan bölümünde üreticinin kendi bildiği yöntemlerle uygulama yapmaya devam etmesi isteniyor.

Bilimsel yöntemlere göre oluşturulan etkili bitki besleme programlarının ilk adımında mutlakatoprak ve bitki analizi yapılıyor. Ekim yapılacak araziden alınan toprak numuneleri şirketin laboratuvarında analiz edildikten sonra, çıkan verilere göre GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi’ndeki bu konudaki yetkin ekip ile uzman ziraat mühendisleri, toprağın yapısına ve bitkinin ihtiyaçlarına göre özel bir gübreleme programı hazırlıyor.

Uygulama aşamasında GÜBRETAŞ’ın tarımda yüksek verim ve kalite artışı sağlayan dengeli ve zengin içerikli bitkiye özel gübreleri kullanılıyor.

Ekim öncesinden başlayıp hasada kadar devam eden süreçte GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri tarafından üreticiye ücretsiz danışmanlık hizmeti de verilerek, arazideki bitkinin gelişimi her adımda yakından takip ediliyor. Ziraat mühendisleri seçilen alandaki bütün uygulamalara bizzat katılıyor. Bazı alanlardaki uygulamaların film kayıtları da alınıyor.

Tüm ekim ve bakım aşamalarda bilimsel veriye dayalı bilinçli tarım yöntemlerinin uygulandığı model üretim alanlarında hasat zamanında üstün kaliteli ve bol verimli sonuçlara ulaşılıyor. Bu sayede bilinçli ve dengeli gübrelemenin üreticiler arasında yaygınlaşması sağlanıyor.

HASAT SEVİNÇLERİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

GÜBRETAŞ, geçtiğimiz yıllarda model alanların hasat döneminde bölgedeki diğer önder üreticilerin katılımıyla tarla ve bahçe günü etkinlikleri düzenlemekteydi. Geride kalan 2020 yılında salgın tedbirleri nedeniyle şirket bu hasat etkinliklerini yapmadı. Fakat bunun yerine arazide yapılan ekim süreçlerini ve hasat sonuçlarının video çekimlerini alarak, bu örnek uygulamaları Youtube ve sosyal medya hesapları ile EGP mobil uygulamasından paylaşarak dijital ortama taşıdı. Şirketin hazırladığı bu içerikler yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]