Anasayfa / Ekonomi / Et ve Süt Kurumu Güney Amerika’dan da sığır ithal edecek..

Et ve Süt Kurumu Güney Amerika’dan da sığır ithal edecek..

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Avrupa’dan devam eden canlı hayvan ithalatına Güney Amerika da eklendi. ESK, 15 Ağustos itibariyle Güney Amerika menşeli besi danası temin etmek isteyenlerden talep toplamaya başladı.

ESK’dan internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak izin verilen Güney Amerika ülkelerinden besilik sığır ithalatı gerçekleştirileceği açıklandı.

Taleplerin 25 Ağustos’a kadar ESK’ya iletilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu taleplerin 1 Ekim – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında teslim edileceği ve teslimin başvuru sırasına göre karşılanacağı açıklandı.

ESK’nin 14 Ağustos tarihinde yayımlanan açıklamasında besilik sığır ithalatına yönelik şartlar ve detaylar şu şekilde sıralandı:

*** Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak izin verilen Güney Amerika Ülkelerinden Besilik Sığır ithalatı gerçekleştirilecektir.

*** Besilik sığırlar, etçi ve kombine ırkların saf veya melez erkekleri olacaktır.

*** Talepler, 1 Ekim – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında teslim edilecek olup, başvuru sırasına göre karşılanacaktır.

*** Başvurular 15-25 Ağustos tarihleri arasında ilan ekinde yer alan işyerlerimize Talep Formu imzalanarak bizzat talep sahibi tarafından yapılacaktır.

*** 40 ile 500 başa kadar kapasitesi olan işletmelerin talepleri kapasitelerinin %50 si oranında karşılanacaktır.  Ancak 500-1000 baş arası kapasiteye sahip olup kendi imkânları ile ithalat yapamayan işletmeler kapasitelerinin %50 si oranında ESK ya talep başvurusunda bulunabileceklerdir.

*** Aynı gerçek veya tüzel kişilik adına aynı işletme numarasıyla birden fazla başvuru kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde sadece ilk başvuru dikkate alınacaktır.

*** Besilik sığır fiyatı 3,95 $/canlı kg’dır.

*** Ödemede, teslim yeri tartımı esas alınacaktır.

*** Besilik sığır taleplerinde her bir hayvan için 50 $ ön ödeme/avans bedeli Kurum hesaplarına yatırılacak, buna ilişkin dekont başvuru esnasında başvuru yapılan Kombina Müdürlüğüne teslim edilecektir.

*** Sözleşme tarihinde; ön ödeme/avans bedeli, ödemeye esas toplam hayvan bedelinden düşülerek geriye kalan kısmın tamamı Kurum hesaplarına yatırılacaktır.

*** Sözleşmeden imtina eden talep sahiplerinin kurum hesaplarına yatırdığı ön ödeme/avans miktarı Kurum tarafından gelir kaydedilecektir.

*** Fiili ithalattan sonra ithal besilik sığırlar, talep sahipleri tarafından karantina işletmelerinde en az 21 gün süre ile karantinaya tabi tutulacak ve karantina sona erene kadar tüm sorumluluk karantina işletme sahibine ait olacaktır.

*** Talep sahipleri karantina süresince Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sağlık ve teknik şartlarına uymakla mükelleftir.

*** İthal edilen hayvanlar tesliminden kesime kadar geçen süre içerisinde bir başkasına devredilmeyecek veya satılmayacaktır. Talep sahipleri bununla ilgili Kuruma taahhütname verecektir.(BloombergHT)

Hasatdergisi.com

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]