Anasayfa / Ekonomi / Dünya kömüre yatırım yapıyor

Dünya kömüre yatırım yapıyor

Ukrayna Savaşı ve beraberinde getirdikleri, dünya ülkelerini özellikle enerji konusunda düşündürüyor. Dünya enerji arzının önemli bir bölümünü karşılayan Rusya ’ya uygulanan yaptırımlar sonrası dünyada enerji güvenliği endişeleri iyiden iyiye artıyor. Bunun sonucunda ülkeler, fosil yakıt kaynaklarına, özellikle de kömüre yatırım yapıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı ’nın (IEA)öngörüsüne göre, 2022 yılında küresel enerji yatırımları yüzde 8 ’den fazla artarak 2,4 trilyon dolara ulaşacak. Ancak iklim değişikliğine karşı hedeflere ulaşmak için bu rakamın çok daha üzerine çıkılması gerekecek.

CNBC ’den Anmar Frangoul ’un haberine göre, Uluslararası Enerji Ajansı ’nın yayınladığı Dünya Enerji Yatırımı raporunda temiz enerji yatırımlarının bu yıl 1,4 trilyon doları aşacağı ve bu rakamın toplam enerji yatırımlarındaki büyümenin neredeyse dörtte üçünü oluşturduğu belirtiliyor. Bu durum memnuniyetle karşılanırken, daha iyisini başarmak için ise oldukça fazla mesai gerekiyor.

temiz enerji geçişlerini hızlandırmak için yatırım oranının belirgin ölçüde artırılması tek kalıcı çözüm olarak öne çıkıyor.

 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması ’ndan sonraki beş yıl içinde temiz enerjiye yapılan yatırımdaki artış oranı yıllık yüzde 2 ’nin biraz üzerinde gerçekleşmişti. 2020 yılından itibaren ise bu oran yıllık yüzde 12 ’ye yükseldi. IEA bunu uluslararası iklim hedeflerine ulaşmak için yetersiz bulsa da doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, bugün yaşanan küresel enerji krizini de iklim krizini de görmezden gelemeyeceklerini söylüyor. Birol, iyi haberin, ikisi arasında bir seçim yapmak yerine her iki sorunu da aynı anda ele alabilme imkanları olduğunu belirtiyor. Birol, temiz enerji geçişlerini hızlandırmak için yatırım oranının belirgin ölçüde artırılmasının tek kalıcı çözüm olduğunun altını çiziyor. Yatırımların arttığını doğrulayan Birol, yüksek fosil yakıt fiyatlarının tüketiciler üzerindeki baskısını hafifletmek, enerji sistemlerini daha güvenli hale getirmek ve dünyanın iklim hedeflerine ulaşmasını sağlamak için çok daha hızlı ve yüksek bir yatırıma ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Ülkeler enerji yatırımlarında fosil yakıt kaynaklarına, özellikle de kömüre yöneliyor.

IEA ’nın raporunda, temiz enerji harcamalarında yaşanan artışın eşit bir şekilde dağılmadığı dikkat çekiyor. Buna göre, temiz enerjiye yatırım yapan ülkeler arasında en yüksek oranı gelişmiş ekonomiler ve Çin oluşturuyor.

Ayrıca raporda, bazı piyasalarda görülen yüksek fiyatların enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırdığı ve bunun sonucu olarak ülkelerin fosil yakıt kaynaklarına, özellikle de kömüre yöneldiği tespiti yapılıyor. Rapora göre, 2021 yılında kömür tedarik zincirine yaklaşık 105 milyar dolar yatırım yapıldığı belirtiliyor. Bu rakam 2020 yılına kıyasla yüzde 10 ’luk bir artışa karşılık geliyor. Korkutucu olan ise sektörün bu yıl da benzer bir yol izleyeceği.

Raporda, küresel kömür tedarik zincirine yapılan yatırımın 2022 yılında yüzde 10 oranında artması bekleniyor. Kömür arzında yaşanan sorunun yeni projeleri çekmeye devam etmesinin bunda etkisi olduğu belirtilen raporda, 80 milyar dolar ile Çin ve Hindistan ’ın 2022 yılında küresel kömür yatırımının büyük kısmını oluşturması bekleniyor.

Küresel anlamda kömür yatırımlarının 2022 yılında yüzde 10 oranında artması bekleniyor.

IEA ’nın raporunda, artan enflasyon, petrol ve gaz fiyatlarında yaşanan sürekli artış ve Ukrayna Savaşı ’yla ilgili jeopolitik gerilimler gibi faktörlerin işletmeler, hükümetler ve tüketiciler için oldukça zorlayıcı bir ortam yarattığı belirtiliyor. Bu zorlu sürece enerji sektörü de dahil ediliyor.

Raporda ayrıca, 2022 yılında 200 milyar dolar ABD doları tutarındaki ek sermaye yatırımının yarısına yakınının ek enerji tedarik kapasitesi yaratmak ya da tasarruf sağlamak amaçları yerine yüksek maliyetler nedeniyle eriyeceği ifade ediliyor. Güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin maliyetlerinin 2020 yılından bu yana yüzde 10 ila yüzde 20 oranında arttığı da raporda yer alıyor. Maliyetlerden tüketicilerin de etkilendiği belirtilen raporda, 2022 yılında tüketicilerin toplam enerji faturalarının ilk kez 10 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

Yüksek fiyatların bazı ülkeleri, arz kaynaklarını güvence altına almaya ve çeşitlendirmeye ittiği belirtilen raporda, bunun doğal bir sonucu olarak fosil yakıt yatırımlarının hızlandırıldığının altı çiziliyor. Birçok ülkenin Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığını politik nedenlerle azaltma kararı alması, örneğin Avrupa ’da dahi kömüre yatırım yapmanın yeniden düşünüldüğü bir dönemden geçilmesine neden oluyor. Almanya, İtalya, Avusturya ve Hollanda ’nın Rus gaz arzındaki kesintileri telafi etmek için kömürle çalışan santrallerin kullanılabileceğini açıklaması da bunun bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

POTASYUM  KLORAT  NEDİR?

 

Potasyumklorat, beyaz renkli kristalimsi bir katıdır.

Potasyumklorat, yaygın olarak potasyum klorür ve sodyum klorattan elde edilir. Sodyum klorata stokiyometrik oranlarda katı KCI eklenir. Bu karışım daha sonra bir kristalleştiriciye transfer edilir ve potasyum klorat bulamacı olur.Ana sıvı hücrelere geri dönüştürülür, burada tuz klorata dönüştürülür ve işlem tekrarlanır. Katı KCl için kalite gereksinimleri yüksektir, çünkü çözeltiye eklendikten sonar sonra hiçbir saflaştırma mümkün olmamaktadır.

Yanıcı maddelerle beraber çok daha yanıcı bir karışım oluşturur. Yanıcı malzeme çok ince bir şekilde bölünürse karışım patlayıcı da olabilir. Bu karışım sürtünme ile tutuşabilir. Kuvvetli sülfürik asit ile teması yangınlara yada patlamaya neden olabilir.

Potasyumklorat, sulu çözelti renksiz bir sıvı olarak ortaya çıkar. Sudan daha yoğundur.

Amonyum tuzları ile karıştırıldığında kendiliğinden ayrışabilir ve tutuşabilir. Uzun süre ısıya veya ateşe maruz kaldığında patlayabilir.

Kibrit, kağıt, patlayıcı ve daha birçok kullanımda kullanılır.Cilde teması, gözleri ve mukoza zarlarını tahriş edebilir. Yutulması halinde zehirli  olabilir. Başka kimyasalların sentezi için öncü madde olarak kullanılır. Teması halinde organik maddeleri tutuşturur.

Potasyumklorat, oksitleyici bir ajan, patlayıcılarda, kibritlerde, oksijen kaynağı olarak , tekstil baskısı, piroteknik, dezenfektanlarda ve ağartma malzemelerinde kullanılır.

Veteriner tıbbında, potasyum klorat oksitleyici bir ajan, antiseptik ve büzücü olarak kullanılır.

Potasyumkloratın bir çok farklı alanda daha kullanımı mevcuttur. Bunlara örnek olarak: flaş tozunda  kullanılan bir yükseltgeyici maddedir. Diş macunu üretiminde, herbisit olarak,  alkaloidler ve fenoller için de  bir reaktif olarak kullanılır.

Potasyumklorat ayrıca kesilmiş domuz ve domuz ürünlerinde Yersinia enterocolitica isimli bakterinin oluşumunun belirlenmesinde de kullanılabilir.,

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksitmürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ                  

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.nanomikron.com, www.claypacks.com, www.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.metaltoz.com

hasatdergisi.com

 

Hakkında

Diğer Haber

Benzin ve ekmek zammında rakibimiz yok

Benzin ve ekmek zammında rakibimiz yok

Enflasyon her ülkede var ancak küresel şirketler tarafından yapılan her karşılaştırma, Türkiye ’nin temel ürünlere …