Anasayfa / Genel / Cumhuriyet, 100 yıllık gururdur

Cumhuriyet, 100 yıllık gururdur

Cengiz Şimşek / Gaziantep OSB Başkanı

Tarihinde hiçbir zaman esarete ve boyunduruğa boyun eğmemiş olan milleti­mizin hür ve bağımsız yaşa­ma azminin göstergesi olan Cumhuriyeti ilelebet yaşat­mak en büyük hedefimizdir. Cumhuriyetin 100’üncü yı­lında bölgemize ve dünya­ya baktığımızda, Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk’ün, “En büyük eserim” dediği Cum­huriyetimizin kıymetini ve önemini daha iyi bir şekil­de anlıyoruz. Savaşın, ölüm­lerin, kan ve gözyaşının ek­sik olmadığı coğrafyamız­da, Atatürk’ün, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözlerinin ne kadar kıymetli olduğunu gö­rüyoruz.

İkinci yüzyılda bizlere dü­şüne en büyük görev, bir ta­raftan Cumhuriyeti koru­mak ve ilelebet yaşatmak, di­ğer taraftan da ülkemizi her anlamda daha güçlü hale ge­tirmek için bıkmadan, usan­madan çalışmaktır. Biz Ga­ziantepli sanayiciler olarak, 100 yıl önce her türlü imkan­sızlığa rağmen kendilerin­den kat be kat güçlü olan düş­manı yurdumuzdan kovarak Türkiye Cumhuriyetini ku­ran atalarımızın mücadele azmini ve ruhunu kendimize örnek alıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla, ülkemizin kal­kınma hamlesine katkı sun­mak için çaba gösteriyoruz. Çünkü, Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ün de de­diği gibi, ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düş­künlükten kurtulamaz; güç­lü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; top­lumsal ve siyasal yıkımlar­dan kaçamaz. Ekonomik kal­kınma, Türkiye’nin hür, ba­ğımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Hakkında

Diğer Haber

BASIN BÜLTENİ ATÖLYESİ ADANADA YAPILACAK

 2024’ün Üçüncü “Anadolu Panelleri” 10 Haziran da Adana da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]