Anasayfa / Ekonomi / AVM giderlerini devlet denetleyecek

AVM giderlerini devlet denetleyecek

442 AVM ve 500 ’e yakın marka arasında ortak gider faturalarına yönelik düzenleme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) tarafından oluşturulan uzlaşma metni ile ilk tohumları ekilen düzenleme, kanun koyucuların de eklemeleri ile yasalaşacacak. Dünya’dan Yener Karadeniz’in aktardığına göre düzenlemede ortak giderlerin kamu gözetim kurumu tarafından denetlenme, caydırıcı cezalar ve yönetim giderlerine sınırlama gibi maddelerin yer alması bekleniyor.

Türkiye ’de hali hazırda 442 AVM ve bu AVM bünyesinde faaliyet gösteren 500 ’e yakın marka yer alıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından son yapılan düzenlemeye göre ortak giderler, perakende işletmelerinin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılıyor. Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla beş yıl süreyle uygulanıyor.

Pazarlama ve yönetim gibi hizmetler için katılım payı talep edilebilmesi ise tarafl ar arasındaki sözleşmeye bağlı. AVM yönetimi, her yıl mart ayı sonuna kadar, bir önceki yılın ortak giderleri ile ortak kullanım alanı gelirlerine ilişkin rapor hazırlayarak perakende işletmelerine göndermekle yükümlü. Ancak yine sektör temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre mart ayı geride kalmasına rağmen birçok AVM rapor ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmiş değil.

Bu kapsamda şikayete konu olan ve bakanlığa bildirilen 5 AVM ’ye geçtiğimiz ay ceza kesildi. Son açıklanan rakamlara göre Türkiye’de 81 ilin 67 ’sinde AVM bulunuyor. Haziran 2021 itibarıyla ülke genelinde AVM sayısı 442 ’ye çıkarken, söz konusu AVM ’lerin toplam kiralanabilir alan ise 13 milyon 426 bin 898 metrekareye çıktı. Ancak gerek markanın gücü, gerek AVM ya da markalar arasında rekabet ortamı, yasal düzenlemenin taraflar arasında esnemesine yol açtı.

Marka temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre yasal düzenlemede belirlenmesine rağmen bazı AVM’ler yönetmeliği uygulamıyor. Ortak alan giderlerinde birçok kalem ise şeffaflıktan uzak. Bu kapsamda 2 milyar TL’lik bir rakamdan bahsediliyor.

Bu yıl artan giderlere bağlı olarak yine ortak giderlerde artış oranı ise fahiş rakamlara ulaşmış durumda. Anadolu ’da kiraya yaklaşan ortak giderler, batıya geldikçe normalleşmeye başlasa da artış oranı yasal düzenlemeye tabi olmadığı için iki kata yakın artması markaların sıkıntı yaşamasına yol açıyor.

Son yıllarda yoğunluklu olarak ciro kirasına geçildiği için reklam ve pazarlama giderlerinin de markalardan tahsil edilmesi, bir başka itiraz edilen konu. Bir marka temsilcisi, bu durumu şöyle açıkladı: “Reklam ve pazarlama ile AVM, kendi reklamı yapılıyor. Bu yolla alışveriş artıyor ve bu da bizim ciromuza yansıyor. Ciromuz arttıkça AVM ’ye ödediğimiz rakam da artıyor. Bu şekilde hem reklamın ücreti bizlerden tahsil ediliyor hem de reklam sayesinde artan ciro nedeni ile daha fazla kira ödüyoruz. İki kez ödeme yapmış oluyoruz.”

AVM ’ler kira artışları yıllık TÜFE ortalaması üzerinden yaparken, ortak alan giderleri konusunda ise her hangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle kirada sınıra takılan AVM ’lerin bunu ortak alana yapılan zam ile telafi etmeye çalıştığını anlatan bir sektör temsilcisi, “Şu an sektörde en önemli sıkıntı ortak alan konusu. Bu durum daha da kanserleşti. Muazzam arttı. Bazı AVM ’lerde bu giderler lüzumsuz yüksekti ve şimdi daha da lüzumsuz şekilde artırılıyor. Bir standart da yok. Yan yana olan AVM ’lerin birinde metrekare başına gider 25 TL iken diğerinde bu rakam iki katı” ifadelerini kullandı. Bu durum geçtiğimiz aylarda TAMPF ’ın da gündemine geldi. Dünyaya açıklamalarda bulunan sektör temsilcisi, “TAMPF bünyesinde uzlaşma metni oluşturuldu. O uzlaşma metni sonradan bozuldu ama genel hatları ile kanun koyucuların da eklemeleri ile yönetmelik haline gelecek. Eli kulağında her an çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Aldığımız bilgilere göre uzlaşma metnine 454 markayı temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye ’de faaliyet gösteren yabancı markaları temsil eden Tescilli Markalar Derneği ’nin (TMD) itirazları olmuş. Başlıklarda mutabık kalan dernekler, ayrıntılarda ise bazı maddelere şerh koymuş. BMD ve TMD ’nin temsil ettiği markalar AVM ’lerde yer alan mağazaların yüzde 80 ’e yakınını oluşturuyor.

Aldığımız bilgilere göre geçen yıl ortalamada metrekare başına 35 TL civarında olan metrekare başına ortak alan gideri, bu yıl 70 TL ’ye kadar çıkmış durumda. Kaba bir hesapla 14 milyon metrekare kiralanabilir alana sahip AVM ’lerin yıllık genel gider faturası geçen yıl 5,8 milyar TL iken bu yıl bu rakam 10 milyar TL ’yi aşıyor. Markaya ve konuma göre ortak giderin kiraya oranı yüzde 5 ’ten yüzde 25 ’e kadar çıkabiliyor. Anadolu ’da ise bu oran neredeyse kiraya yakın. Zira AVM boş kalmasın diye markaları düşük kira ile AVM ’ye alan yönetim, ortak alan ile bu durumu telafi ediyor. Öte yandan son dönemde birçok AVM ’nin de ortak gideri kiraya dahil ettiği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde çıkması beklenen yönetmelikte yer alacak muhtemel düzenlemelerin başında şunlar geliyor:

AVM ’lerin tam zamanlı çalışan personel giderleri temel giderler arasında olacak.

Yönetim giderleri temel giderler arasında değil zorunlu olmayan giderler arasında yer alacak.

Ortak giderde yönetmeliğe uyumsuzluk halinde uygulanacak cezalar caydırıcı olacak.

Ayrıca yapılan hatalı işlemlerden dolayı perakendecinin fazla ödeme yapmış olması halinde bu ödemeler, reeskont faizi + yüzde 5 ceza oranı ile perakendeciye iade edilecek.

Denetimler kamu gözetim kurumu tarafından yapılacak.

Tüm dernekler tarafından ortak bir raporlama formatı ve denetime esas olacak gider kalemleri tanımları yönetmeliğe eklenecek.

Reklam ve pazarlama giderleri ya sınırlandırıklacak ya da kaldırılacak.

AVM’lerde verimlilik ve ziyaretçi sayısı artıyor

AVM’ler kira zammında yasal sınırı aşıyor

AVM ’lerde gündem yeniden dövizle kira

AVM’ler ve markalar arasında kira krizi!

SODYUM LİGNOSÜLFONAT nEDİR? NERELERDE KULLANILIR?

Sarı kahverengi Sodyum Lignosülfonat toz tamamen suda çözünür, doğal olarak yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin anyonik sürfaktanları, sülfo ve karbolsil grubu bakımından zengindir ve daha iyi suda çözünürlüğe, sörf aktivitesine ve dağılma kapasitesine sahiptir. İnşaat, seramik için kullanılabilir.Sodyum Lignosülfonat Metalurji endüstrisi, petrol endüstrisi, yangın geciktirici malzemeler, kauçuk vulkanizasyonu, organik polimerizasyon, aynı zamanda hayvan yemi katkı maddeleri olarak antimikrobiyal ve koruyucu özelliklerinden dolayı kullanılabilecek mineral tozu, kimya sanayi tekstil endüstrisidir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

SODYUM LİGNOSÜLFONAT KULLANIM ALANLARI

·  Sodyum Lgnosülfonat Bitkilerde, hücre çeperi içerisinde bulunan lignin, selülozla birlikte bitkinin odunsu yapısını ve dayanıklılığını sağlar. Kâğıt yapımında kullanılmaz fakat kâğıt üretiminin yan ürünüdür. 2 ve 3 sınıf kâğıtlarda (teksir kâğıtları,saman kâğıt gibi sarı kâğıtlarda) bolca bulunur. Lignin zamanla bozunarak kağıdın ömrünü kısaltır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

·  Sodyum Lignosülfonat Bitki dokularının birçoğu karbonhidratlar ve yabancı bileşenlere ilaveten lignin olarak isimlendirilen amorf ve polimer bir madde içerirler. Olgun ağaç dokusunda lignin miktarı % 18 ila % 38 arasında değişir.Lignin değişik oranlarda ot ve çimenlerde de bulunur.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

· Sodyum Lignosülfonat Canlı bitkilerde ligninin biyolojik rolü,hücre duvarının selüloz ve diğer karbonhidratlarıyla mükemmel bir direnç ve dayanıklılığa sahip bir doku meydana getirmektedir.Ligninle diğer iki grup doğal polimerler olan karbonhidratlar ve proteinlerin kimyasal özellikleri birbirlerinden oldukça farklıdır.Örneğin;ağaç ligninleri öncelikle aromatik bir yapıdadırlar ve bilinen çözücülerde kolay kolay ve hemen hemen tümüyle çözünmezler. Monomer ünitelere hidrolizleri mümkün değildir ve diğer doğal polimerlerin en önemli özelliği olan düzgün yapıdan yoksundurlar.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,dermag deri tabaklama,deri kimyasalları,nanotozlar,pars alüminyum pasta,ferro alaşım tozları,nanomikron tozlar,nital solüsyonu,kral suyu,ferro alaşım tozları,nikel tozu,kalay tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

www.hasatdergisi.com

Hakkında

Diğer Haber

SODIUM NAPTHALENE SULFONATE NEDİR?

naftalin sülfonat süperplastikleştirici betonda naftalin sülfonat naftalin sülfonik asit sodyum naftalin sülfonat fiyatı sodyum naftalen …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]