Anasayfa / Genel / “Ankara’nın tarihi tek tarım okuluna yıkım kararı”

“Ankara’nın tarihi tek tarım okuluna yıkım kararı”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Ankara’da 43 yıllık geçmişe sahip olan, yıllarca tarım meslek lisesi olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin taşınacağı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Okulla ilgili alınan yıkım kararının dayanağını ve amacını soran Yılmaz, “Ankara’da tarım alanında meslek elemanı yetiştiren bu tek okulla ilgili yıkım kararı, hükümetin tarıma ve eğitime olan bakışını mı yansıtmaktadır?” ifadelerini kullandı.

Yıkımdan sonra okul arazisinin özel mülkiyete devrinin planlanıp planlanmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Okulun yıkım kararında o bölgede yakın tarihte yapılan büyük emsal artışlarından bu parselin de yararlandırılması düşüncesi etkili olmuş mudur? Ankara’da özel mülkiyete konu arazilerle ilgili emsal artışlarıyla yaratılan rantın miktarı üzerine bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu yolla ortaya çıkan değerin toplam tutarı ne kadardır?” sorularını yöneltti.

Soru önergesi şu şekilde:

 • Söz konusu okul 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında risk teşkil eden bir bina mıdır? Değil ise okulun yıkılacağına dair haberler doğru mudur? Doğru ise okulun yıkım kararının dayanağı ve amacı nedir?

 • Söz konusu okul ile ilgili olarak yıkım kararı alınması sürecinde öğrenci ve velilerinin fikri alınmış mıdır? Bu konu ile ilgili bu durumdan etkilenecek öğrencilere ve ailelere bilgilendirme yapılmış mıdır?

 • Ankara’da tarım alanında meslek elemanı yetiştiren tek okul olma özelliği taşıyan söz konusu okulun yıkım kararı, hükümetin tarıma ve eğitime olan bakışını mı yansıtmaktadır?

 • Ankara’da tarihi binaların ardı ardına yıkılmasının, Başkent’in kültürel ve tarihi mirasına zarar verdiği düşünülmekte midir?

 • Okulun bulunduğu arsanın büyüklüğü ne kadardır? Yıkılan okul arazisinin ne şekilde kullanılması planlanmış mıdır?

 • Söz konusu okulun yıkımından sonra okul arazisinin özel mülkiyete devri planlanmakta mıdır?

 • Söz konusu okulun yıkım kararında o bölgede yakın tarihte yapılan büyük emsal artışlarından bu parselin de yararlandırılması düşüncesi etkili olmuş mudur?

 • 27 Mart 1994 tarihinden önergenin yanıtlandığı güne kadar geçen sürede Ankara’da özel mülkiyete devri gerçekleştirilen (satış, tahsis, kiralama, trampa) toplam kamu arazisi kaç metrekaredir? Bu arazilerin ne kadarında sonradan emsal artışı yapılmıştır?

 • Hükümetinizin bağlı kurumlar veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Ankara’da özel mülkiyete konu arazilerle ilgili emsal artışlarıyla yaratılan rantın miktarı üzerine bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu yolla ortaya çıkan değerin toplam tutarı ne kadardır? Emsal artışıyla arazi sahibinin elde etliği servetten devletin elde ettiği bir gelir var mıdır? Varsa bu gelir ne kadardır?

 • Sonradan emsal artışı yapılan arsalarda herhangi bir cemaat, özel şahıs ya da şahıslar, vakıf, dernek ve şirket arsaları üzerinden dikkat çeken bir yoğunlaşma söz konusu mudur? Bu konuda devletin denetim kurumlarının yapmış olduğu bir inceleme/takip var mıdır? Var ise herhangi bir usulsüzlük belirlenmiş midir?

 • Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili; “Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir, zengin işadamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır” iddiaları üzerine herhangi bir idari veya yargısal bir takibat başlatılmış mıdır? Bu konuda saptanmış bir usulsüzlük ve buna bağlı açılmış bir dava mevcut mudur?

 • Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce FETÖ’ye aktarıldığını iddia ettiği veya benzer şekilde, bahsi geçen cemaatin dışında başka cemaatlere de yerel ve merkezi idare tarafından kamu arsası tahsisi, satışı, kiralanması, trampası veya takası söz konusu mudur? Bu konuda yapılmış hukuki veya yargısal takibat veya tahkikat var mıdır? Var ise akıbeti nedir?

  hasatdergisi.com

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

BASIN BÜLTENİ ATÖLYESİ ADANADA YAPILACAK

 2024’ün Üçüncü “Anadolu Panelleri” 10 Haziran da Adana da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]