Anasayfa / Genel / 100’üncü yıl kutlu olsun

100’üncü yıl kutlu olsun

Mustafa Büyüeğen / Konya Sanayi Odası Başkanı

Cumhuriyet her geçen gün daha da güçlenerek bir asrı geride bıraktı. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’ün­cü yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Konya iş dünya­sı olarak, en büyük kazancı­mız olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizi yeni hedeflerine ulaştırmak ve müreffeh ülkeler seviyesi­ne ulaştırmak için var gücü­müzle çalışacağız.

Kalkınan bir Türkiye en büyük görevimiz

100 yıl önce çok ağır be­deller ödeyerek, genci, yaş­lısı, kadını ve erkeği ile mil­letçe Cumhuriyetimizin te­mellerini attık. O tarihten bu yana bu topraklarda çok bü­yük badireler atlattık. Tüm olumsuzluklara rağmen en büyük hedefimiz ve görevi­miz üretimle, ihracatla ve is­tihdamla kalkınan bir Türki­ye inşa etmek oldu. Bu kap­samda Konya olarak, tıpkı milli mücadele döneminde olduğu gibi, ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşma­sı için durmaksızın çalışıyor, üretiyoruz. 12 organize sana­yi bölgemiz, 100’e yakın kü­çük sanayi sitemiz ve muhte­lif yerlerde konuşlanmış sa­nayi tesislerimizde üretiyor, 192 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 3.2 milyar dolar ihra­cat ile ülkemizin üretim, ih­racat ve istihdamına katkı ve­ren illerin başında geliyoruz. Konyalı sanayiciler olarak, ülkemizi hedeflerine ulaştır­mak ve müreffeh ülkeler se­viyesine çıkarmak için üre­timden asla vazgeçmeden yo­lumuza devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşünceler­le aziz milletimizin ve sana­yicilerimizin 29 Ekim Cum­huriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucu­su Gazi Mustafa Kemal Ata­türk ve kahraman silah arka­daşları başta olmak üzere, va­tanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şük­ranlarımı sunuyorum. Cum­huriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

Hakkında

Diğer Haber

BASIN BÜLTENİ ATÖLYESİ ADANADA YAPILACAK

 2024’ün Üçüncü “Anadolu Panelleri” 10 Haziran da Adana da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]