Anasayfa / Ekonomi / Rapor almadan işten istifa etmeyin

Rapor almadan işten istifa etmeyin

İşçinin çalıştığı işyerinden kendi isteğiyle ayrılarak kıdem tazminatı alabilmesi belli şartlarda mümkündür. Bunlardan biri de işçinin sağlık gerekçesiyle iş akdini fesih hakkıdır. İş Kanunu ’nun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24. maddesi, işçinin sağlık sebepleri ile işten ayrılabileceği durumları şöyle düzenliyor:

“İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa. (iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir)”

İşçinin sağlık gerekçesi ile iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını alabilmesi için gerekli koşulları yerine getirmesi gerekir. Koşulları yerine getirmeden sağlığını gerekçe göstererek ayrılan işçi hem kıdem tazminatından olur, hem de işini kaybeder.

Yasa genel çerçeveyi çizmekle birlikte, koşulların ne olduğu biraz da Yargıtay içtihatları ile netleşiyor.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ’nun 11.11.2021 tarihli (E: 2019/834, K:2021/1402) içtihat niteliğindeki kararında, işe girdiğinde ayağında platin bulunan yüzde 40 engelli bir işçinin on yıl çalıştığı işyerinde sağlık gerekçesiyle ayrıldığı dava ele alındı.

Karara göre, engelli kadrosunda işe başlayan, sağ ayağında iki platin bulunan işçi, 2004 – 2014 yılları arasında on yıl süreyle yemekhanede çalıştığı işyerinde ağrılarının arttığı gerekçesiyle yer değişikliği talep etti. Daha sonra da bel fıtığı hastalığı başlayan işçi sağlık gerekçesiyle iş akdini feshetti. Kıdem tazminatı talebi reddedilen işçi dava açtı. İşveren iş mahkemesine yaptığı savunmada, işe giriş ve periyodik muayene formunda işçinin mutfakta çalışmaya elverişli bulunduğunu, işin niteliğinden dolayı sağlığında bozulma olduğuna dair bir rapor sunmadığını belirtti.

İş mahkemesi, işçinin elinde askerliğe elverişli olmayıp yüzde 40 oranında sürekli engelli olduğuna dair rapor bulunduğu, işyeri hekimince işe ilk girdiğinde düzenlenen raporda işyeri mutfağında çalışmasının uygun görüldüğü belirtildi. İşçinin gösterdiği tanıklar, aşçı yamağı ve bulaşıkçı olarak çalışırken tabak ve tepsi taşıması istenen işçinin ayak ve kollarından rahatsız olduğunu, daha uygun koşullarda çalışma talebinin reddedildiğini anlattılar. İş mahkemesi bu raporlara ve tanık anlatımlarına dayanarak işçinin kıdem tazminatı talebini kabul etti.

İşverenin talebi üzerine dosyayı inceleyen (şu an kapatılan) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işçinin işin sağlığı için tehlikeli olup olmadığı yönünde sağlık kurulu raporu almadan istifa ettiği gerekçesiyle iş mahkemesinin kararını bozdu.

İş mahkemesi, işçinin engelli kontenjanıyla istihdam edildiği, engelli çalıştırılan işçilere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği, yaşadığı zorluklara rağmen aynı işi yapmasını beklemenin ve iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmesini doktor raporuna bağlamanın hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle önceki kararında direndi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, işçi lehine sağlık nedeniyle fesih hakkının doğabilmesi için her şeyden önce yapılan işin işçinin yaşamı ve sağlığı için tehlike yaratması ve söz konusu tehlikenin işin niteliğinden kaynaklanmış olması gerektiği belirtildi. İşyeri hekiminin düzenlediği raporda engelli işçinin mutfakta çalışmaya elverişli bulunduğu vurgulanan kararda, işçinin gösterdiği tanık anlatımlarının sağlık sebebiyle iş sözleşmesinin haklı feshi için yeterli olmadığı kaydedildi. İşçinin on yıl boyunca çalıştıktan sonra iş sözleşmesini feshederken, feshe dayanak olacak bir doktor raporu sunmamış olduğu belirtilen kararda, bel ağrısı nedeniyle alınan istirahat raporlarının da yaptığı işin sağlığı için tehlikeli olduğunu ispatlamaya yeterli olmadığı ifade edildi.

Yargıtay kararında, davacı işçinin rahatsızlığı sebebiyle çalıştırılabileceği uygun bir iş olup olmadığının araştırılıp, mevcut işi yapmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı yönünde sağlık kurulu raporu alındıktan sonra iş akdinin feshinin haklı olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay, bunlar yapılmadan verilen kararın hatalı olduğu gerekçesiyle iş mahkemesinin kararını bozdu.

Yargıtay ’ın diğer birçok kararında da işçinin yaptığı işin sağlığını olumsuz etkilediğine dair sağlık kurulu raporu alınmadan yapılan fesihler geçersiz kabul ediliyor. Bu nedenle, sağlık gerekçesi ile iş akdini feshedip kıdem tazminatı almak isteyen işçinin mutlaka sağlık kurulu raporu alması gerekir.

Pars Grafit Nerelerde Kullanılır?

1. Makina Parçalarında Yağlayıcı Olarak
Makina parçaları üzerinde uzun müddet yapışabilmesi özelliği ile, makina yataklarında yağlama maddesi olarak kullanılabilir. Bu alan için kullanılabilecek grafitin çok saf olması (en az % 95 grafitleşmiş karbon) ve kuvars gibi sert mineralleri içermemesi gerekir. Taşıyıcı sıvının türüne bağlı olarak, grafit burada kuru veya yaş bir tabaka oluşturur. Kuru tip, fırın zincir ve arabalarında, motor silindirlerinde, deniz araçlarında ve kimyasal tesislerde; yaş tabaka türü ise, yüksek basınç altında, bilyalı yataklarda kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

2. Döküm Sanayinde
% 40 – 60 grafitleşmiş karbon içeren grafit tozlarının, asıl kullanıldığı yerler dökümhanelerdir. Kil ve kumla karıştırmak suretiyle döküm kalıpları yapımında kullanılır. Bentonit veya olivin ile karıştırılıp, öğütülmüş kok kömürü tozu ve petrol koku, bu sanayii dalında grafiti ikame edebilmektedir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

3. Kurşun Kalem Ucu Yapımında
Kurşun kalem ucu, işlenmiş kaolen, bentonit ve grafit karışımından yapılır. Bu kullanıma en uygun grafit türü, ince taneli ve kompakt olanıdır. Yumuşaklığı nedeniyle, daha çok doğal grafit tercih edilir. Saflığının yüksekliği oranında, bu alandaki kıymeti artar. Düşük kaliteli kalem uçları için amorf grafit kullanılır. Her iki durumda da arzu edilen grafit türü, aşındırıcı madde (kuvars gibi) içermeyen ve % 96 oranında grafitleşmiş karbona sahip olandır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

4. Motor ve Jeneratör Fırçaları İmalinde
Bu malzemeler, yüksek sıcaklıktaki amorf veya damar türündeki doğal grafitten yapılır. Bu amaçla uygun grafitin grafitleşmiş karbon miktarı % 85’ten fazla olmalıdır. Grafit fırça yapımında, zift, katran veya reçine ile bağlanmış grafit ve metal tozları (bakır veya gümüş) kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

5. Grafitin Diğer Kullanım Alanları
Son senelerde kuru pil sanayiinde, bol miktarda grafit kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için pul türü (levhamsı) ve grafit tozu en uygunu olup, en az % 85 grafitik karbon içermesi gereklidir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

www.hasatdergisi.com

Hakkında

Diğer Haber

Dolar rakor kırdı, petrol yükseldi! Motorine kallavi zam geliyor

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bu hafta da motorine zam geliyor. Yapılması beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı yeniden 21 lira seviyelerine çıkacak.

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]